Anoto Group AB

Anoto AB – nytt kontrakt inom videoteknologi ger kraftig ökning av framtida intäkter

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:46 CEST

Inom Anotos verksamhetsområde för videoteknologi och egenutvecklade ASICs har ytterligare ett kontrakt tecknats med en global tillverkare av mobiltelefonplattformar.

I tillägg till Anotos kärnområden Digital penna och papper för formulärhantering och Pentop computing så är Anoto även verksamt inom kamera och videoteknologi för helt andra användningsområden.

Utveckling och försäljning av videoteknologi sker inom tillämpningsområdet Anoto Technology och ett antal nya avtal har tecknats det senaste året. Anotos ASIC (Argus) används i kameraprodukter och Anotos MPEG-4/H.263 video codec IP-block finns sedan tidigare i ett flertal mobiltelefonplattformar. Anoto har nu tecknat ytterligare ett kontrakt för en ny mobiltelefonplattform.

Anotos produkterbjudande består bland annat av högkvalitativa och kostnadeffektiva video codec IP-block för standarderna MPEG-4, H.263 och H.264 i upplösningar upp till SDTV. Produkterna är hårdvaru IP-block för integration i kundens ASIC.

Intäkterna inom Anoto Technology uppgick under 2005 till ca 12 Mkr och bestod till sin helhet av intäkter från försäljning av Argus ASIC. Royaltyintäkter från försäljning av IP-block till mobiltelefoner beräknas komma igång under slutet av 2006. Då bruttomarginalen på dessa royaltyintäkter är 100% kommer bruttomarginalen inom Anoto Technology som helhet att öka.

”Att vi nu fått ytterligare ett kontrakt inom videoteknologi bevisar än en gång den goda kvalitet vi har i vår kärnteknologi och utvecklingspersonal. Med potentialen i de mobiltelefoner som kommer att innehålla Anotos teknologi förväntar vi oss en kraftig ökning av omsättningen och en mångdubbling av området Anoto Technologies bruttovinst under 2007, samt förväntad fortsatt stark tillväxt under 2008.” säger Örjan Johansson, VD Anoto Group.


För mer information:

Örjan Johansson VD
Anoto Group AB
Tel: +46 733 45 12 08

Mats Blom, CFO
Anoto Group AB
+46 733 45 12 48


Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com