Anoto Group AB

Anoto, Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) och ReadSoft lanserar pappersbaserade lösningar för läkemedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 10:36 CEST

Anoto, Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) och ReadSoft lanserar pappersbaserade lösningar för läkemedelsindustrin

CGE&Y, ReadSoft och Anoto erbjuder tillsammans digitala penn- och papperslösningar för läkemedelsindustrin. Med mobil datafångst underlättar de nya lösningarna kliniska prövningar och andra processer. De marknader som berörs i första hand är USA, Frankrike, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Norden.

Den nu lanserade produkten gör det möjligt för användarna att snabbt överföra information från ett pappersformulär med hjälp av en digital penna. Informationen sänds sedan, via till exempel bluetoothteknologi och en mobiltelefon till ReadSofts programvara FORMS för automatisk tolkning och vidare användning i bakomliggande system. Baserad på basteknologier från ReadSoft och Anoto, kan CGE&Y erbjuda integrationen som möjliggör utveckling av helhetslösningar.

Genom att använda den digitala penn- och pappersteknologin sänks inte bara kostnader för insamling och sammanställning av informationen, den matas på samma gång direkt in i bakomliggande system. Detta innebär att informationen kontinuerligt kan följas upp och beslut kan fattas i ett tidigt stadium. Därmed undviks misstag som kan resultera i utdragna kliniska prövningar, sent upptäckta kvalitetsproblem och kassering av hela produktionssatser.

"Med detta erbjudande tillhandahåller vi helhetslösningar som kan skapas och utvecklas med ledande teknologi och på samma gång leverera mätbar return on investment för läkemedelsföretag. Det visar också vad Anoto funktionalitet verkligen handlar om – något som gör det möjligt att förbättra affärskritisk verksamhet", säger Hans Torin, Global Director Mobile Business på CGE&Y.

De initiala köparna kommer att vara företag som behöver snabb och korrekt datafångst. Det kan handla om kliniska prövningar och patientdagböcker som är dyrbara och komplexa ur ett processperspektiv och som innebär att många formulär måste fyllas i på olika geografiska platser.

"Vi betraktar applikationer för läkemedelsindustrin som idealiska och vi förutser en mängd applikationer för denna teknologi. Industrin är mycket beroende av pappersbaserad dokumentation och söker efter pålitliga och säkra metoder för överföring av information från papper till mer sofistikerade elektroniska system. CGE&Y och ReadSoft har en viktig roll när det gäller att genomföra detta", säger Örjan Johansson, VD på Anoto.

"ReadSoft är världsledande på att utveckla programvara för automatisk datafångst och den digitala pennan ger nu en spännande möjlighet att erbjuda våra kunder mobil datafångst. Samarbetet med CGE&Y och Anoto gör det möjligt att erbjuda läkemedelsindustrin en helhetslösning med kraftig rationaliseringspotential", säger Jan Andersson, VD på ReadSoft.


För mer information;
Anoto, Örjan Johansson, VD, +46 733 45 12 08
CGE&Y, Hans Torin, Global Director Mobile Business, +46 705 91 00 88
ReadSoft, Jan Andersson, Managing Director, +46 708 - 37 66 00


Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot™ – en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young är en av världens största leverantörer av konsult-, IT-, teknik- och outsourcingtjänster. Vi hjälper företag att fortsätta växa och skapa affärsnytta med hjälp av hållbara strategier och ny teknik. I början av 2003 hade Cap Gemini Ernst & Young cirka 53 000 anställda över hela världen, varav cirka 1 700 i Sverige, och omsatte 2002 mer än 7 miljarder euro. Aktien är noterad på Parisbörsen.
Mer information finns på www.se.cgey.com

ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.