Anoto Group AB

Anoto erhåller order om 30 000 pennor i Korea och Joonhee Won utnämns till permanent VD

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 09:30 CET

Lund den 29 november 2016 - Anoto har precis erhållit en order om 30 000 pennor från ett ledande utbildningsföretag i Korea. Ordern är den första i en serie som förväntas uppgå till totalt 100 000. Detta är ytterligare ett stöd för Anotos beslut att fokusera den existerande pennrörelsen till utbildning, enterprise forms och anteckningar.

Sedan början av augusti i år har Anoto annonserat avtal avseende 250 000 pennor som är avgörande för dess grundrörelse.

Denna framgång i kombination med den betydande potentialen i den nyligen annonserade Anoto DNA-initiativet visar att förändringsarbetet sedan den 23 mars i år då Joonhee Won utsågs till interims VD nu producerar resultat. Joonhee Won har sedan dess med kraft lett ett framgångsrikt arbete med omstrukturering av bolagets rörelse och bolagets styrelse har bett Joonhee Won att bli permanent VD. Styrelsen kan bekräfta att han accepterat erbjudandet. Joonhee Won ger en eloge till sin nya ledningsgrupp för mycket av den snabba förändringen och lovar att leda Anoto till lönsamhet och tillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ)Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.