Anoto Group AB

Anoto får order från portugisiska NetSaúde på digitalt recepthanteringssystem för läkemedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:27 CEST

För att effektivisera recepthanteringen, samt ett antal andra tjänster kopplade till sjukvården, har det portugisiska företaget NetSaúde utvecklat lösningen Netmédico. Systemet, baserat på Anoto funktionalitet, ska reducera den portugisiska statens kostnader för hantering av medicin samtidigt som det ökar hastigheten och kontrollen av bl a recepthantering. De första tjänsterna beräknas vara i kommersiellt bruk under fjärde kvartalet 2004. Den initiala ordern till Anoto omfattar licenser för tusentals digitala pennor, tjänsteutveckling, utvecklingsverktyg samt mönsterlicenser och värderas till ca 2,4 MSEK för 2004.


Målsättningen med lösningen Netmédico är att hjälpa läkare i deras dagliga arbete. Det blir bland annat möjligt att skriva ut recept med hjälp av digitala pennor och receptblock med Anoto funktionalitet. När läkare skriver ut recept på digitala receptpapper skickas informationen trådlöst till en server för registrering och bearbetning av innehållet.

Om den förskrivande läkaren tillåter kan patienten välja mellan flera likvärdiga mediciner i olika prisklasser på apoteket, vilket medför minskade kostnader för såväl patient som myndighet. Med den ökade möjligheten till kontroll av såväl läkarkåren som själva recepthanteringen förväntas systemet även begränsa förekomsten av medicinmissbruk. Recepten skickas direkt från det digitala pappret till en mobiltelefon med en Nokia Digital Pen.

“En bidragande orsak till att vi valt att integrera Anoto funktionalitet i systemet är att digitala pennor är enkla och intuitiva att använda vilket medför att tekniken kan tas i bruk utan att läkarkåren behöver förändra sitt användarbeteende. Anoto funktionalitet medför också ökad kontroll, tillförlitliga arkiv, snabbare informationshantering och effektivare administration,” säger Nuno Delerue, VD för NetSaúde.

Projektet bekostas till 75% av det EU-finansierade programmet Saúde XXI och till 25% av NetSaúde.

För mer information:
Örjan Johansson
VD
Anoto Group AB
+46 733 451208

Charlotte Laveson
Informationschef
Anoto Group AB
+46 733 478620

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto® – en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com