Anoto Group AB

Anoto funktionalitet grunden till HPs nya produkt HP Forms Automation System

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 09:29 CET

Igår på Comdex i Las Vegas lanserade HP sin nya produkt HP Forms
Automation System (HP FAS) med Anoto funktionalitet. Den nya lösningen
kommer i stor utsträckning att förbättra blankettbaserade
affärsprocesser för stora och medelstora företag och kommer att finnas
tillgänglig i Nordamerika och Västeuropa från och med november 2003.

"HPs lansering av nya HP Forms Automation System är ett stort steg
framåt på företags-marknaden för Anoto. HP tillför stora erfarenheter av
systemlösningar och en kraftfull global kanal," säger Örjan Johansson,
VD för Anoto Group. "Med hjälp av HPs utskriftsteknik kan blanketterna
skrivas ut på HPs LaserJet skrivare."

"HP FAS bidrar till stora besparingar i tid och pengar för HPs kunder.
HP FAS är användarvänlig och integrerar med bakomliggande
företagssystem. De vertikala marknader, som bäst kan dra nytta av denna
teknologi är exempelvis banker och försäkringsbolag, hälsovård,
tillverkning och organisationer inom den offentliga sektorn. HPs vision
är att göra pappret intelligent," säger Eric Chaniot, Vice President, HP
Digital Pen & Paper. "Genom att kombinera HPs och Anotos teknologier
blir papper den billigaste metoden för datainmatning i realtid. Man kan
säga att vi byter ut dataskärmen mot ett vanligt papper!"

Idén med det papperslösa kontoret har ännu inte blivit verklighet. De
huvudsakliga hindren för detta är höga kostnader och problem relaterade
till kundens implementering. År 2004 kommer mer än 100 miljarder
blanketter fortfarande att användas av företag i USA. Den genomsnittliga
kostnaden för utskrift av en blankett är 5 cent, men hanteringen av
dessa blanketter (datainmatning etc.) kostar företagen i genomsnitt 90
cent per blankett. HP FAS kommer att innebära att kostnaderna uppgår
till mindre än en tredjedel jämfört med den traditionella hanteringen av
blanketter och kommer att reducera hanteringstiden från veckor till
minuter.

"HP FAS innebär stora fördelar för Anoto funktionaliteten på
företagsmarknaden eftersom lösningen fokuserar på områden där Anoto
funktionalitet kan bidra med ett signifikant mervärde. Vi är övertygade
om att samarbetet med HP kommer att utgöra en viktig tillväxtfaktor för
Anoto under 2004 och framåt," säger Örjan Johansson.

HP Forms Automation System består av en HP Digital Pen 200, HP Workflow
Connect 200, HP Transaction Pack 200 och HP LaserJet printrar.

För mer information om HP FAS: www.hp.com/go/fas
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2003/businessipg/

För mer information:
Örjan Johansson Charlotte Laveson
VD Information
Anoto Group AB Anoto Group AB
+46 733 45 12 08 +46 733 47 86 20

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för
överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av
tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och
tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I
dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med
pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med
den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och
skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för
intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 180 anställda,
kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong.
Större ägare är Ericsson, Logitech International S/A och Capital Group.
Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40
under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com