Anoto Group AB

Anoto Group AB: Bokslutskommuniké januari – december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:56 CET

• Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 29 Mkr (32). Omsättningen för hela året uppgick till 109 Mkr (113).

• Koncernens bruttomarginal för fjärde kvartalet uppgick till 62% (73) eller 18 Mkr (24). Bruttomarginalen för hela året uppgick till 72% (70) eller 78 Mkr (79).

•Resultat före avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till -30 Mkr (-16). Satsningen i USA på Content and Applications (Anoto Inc.,Oakland, USA) svarade för -16 Mkr (-6). För hela året uppgick resultatet före avskrivningar till -104 Mkr (-53). För hela året svarade Content and Applications för -51 Mkr (-6).

• Resultat efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -40 Mkr (48) och för hela året till -133 Mkr (-14).

• Resultat per aktie uppgick under fjärde kvartalet till -0,31 kr (0,38), och för hela året till – 1,03 kr (-0,12).

•Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -24 Mkr (140) varav Content and Applications svarade för -15 Mkr (-6). För hela året uppgick kassaflödet till -32 Mkr (170) varav Contents and Applications svarade för -49 Mkr (-6).

Verksamheten

• Anoto’s japanska dotterbolag Anoto Nippon K.K. fick under fjärde kvartalet två nya order om sammanlagt 9 000 formulärpennor i Japan

• Tillämpningsområdet Forms Solutions forsätter att växa. Antalet aktiva användare inom Forms Solutions ökade till ca 53 000 st, en ökning med 26% jämfört med föregående kvartal och 137 % mot föregående år.

• För att ytterligare öka fokus på Forms Solutions beslutades i december att lägga ner affärsområdet Content and Applications genom att stänga Anotos kontor i Oakland, Kalifornien. Som ett resultat av detta minskade även bolagets löpande kostnader.

• Anoto har brutit ut bolagets utvecklingsavdelning för hantering av videoteknologi (ASIC) i ett nytt dotterbolag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• I januari 2007 tecknade Anoto ett avtal med en ny pen partner i USA som leds av Jim Margraff, tidigare VD för Anoto Inc i Oakland. Avtalet avser utveckling och försäljning av nästa generations digitala penna och papper för konsumentmarknaden. Avtalet ger Anoto 3,5 MUSD samt royalty baserat på bolagets försäljning.


För mer information:

Välkommen att delta i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker.

Dag: Onsdag den 7 februari, 2007
Tid: 10.00
Telefonnummer: +44 (0) 207 162 0025
Ange: Anoto

Eller kontakta:
Maria Galvin
Informationschef
Tel +46 46 540 10 21

Årsredovisning för 2005 finns på Anotos hemsida
http://www.anotogroup.com/cldoc/aog-ir-reports.htm

Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929
Emdalavägen 18
223 69 Lund
Telefon: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Anoto Group AB
är bolaget bakom och världsledande inom den unika teknologin för digital penna och papper som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning.

Anoto Group har ca. 90 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology A/S, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på den Stockholmsbörsens Nordiska Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com