Anoto Group AB

Anoto Group AB får en order på 10.000 pennlicenser från sin japanska partner Order- Made Souyaku (“OMS”)

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 13:03 CEST

Anotos japanska dotterbolag har fått en order på 10,000 pennlicenser från sin japanska partner OMS. OMS utvecklar system för digitala journaler samt kliniska prövningar för den japanska vård- och läkemedelssektorn.

Licenserna betalas genom en engångsbetalning.

“Vi är mycket glada över att kunna presentera Anotos hittills största pennlicens order. Vi har under en tid upplevt ökad affärsaktivitet inom Forms Solution och den nya ordern styrker oss i vår uppfattning att strategin att fokusera på Forms Solution är riktig,” säger Anders Norling, VD, Anoto Group AB.


För mer information:

Anders Norling, CEO
Anoto Group AB
+46 733 45 14 98

Informationen är sådan som Anoto Group skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti, 2007Anoto Group AB
är bolaget bakom och världsledande inom den unika teknologin för digital penna och papper som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca. 90 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology A/S, Robur och SEB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på OMX Nordic Exchanges i Stockholms Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com