Anoto Group AB

Anoto Group AB får order värd ca 7 MSEK inom C Technologies

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:57 CET

Anoto Group AB har inom tillämpningsområdet C Technologies fått en betydande order från en befintlig kund. Ordervärdet beräknas till ca 7 MSEK.

Avtalet avser 30 000 enheter av Anoto C-Pen 20. Leveranserna kommer att påbörjas i december 2006 och beräknas vara slutförda i början av 2007.

”Förutom en ökad satsning på Formuläraffären innebär Anotos nya strategi även en förstärkt säljinsats för att få tillväxt på C Technologies produkter. Att en befintlig kund gör en så stor beställning förstärker vår uppfattning om potentialen inom detta område” säger Anotos VD Anders Norling.

För ytterligare information:

Anders Norling, VD
Anoto Group AB
+46 706 34 29 81

Mats Blom, CFO
Anoto Group AB
+46 733 45 12 48

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Nordiska Börsens Mid Cap lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com