Anoto Group AB

Anoto Group AB (publ.) erhåller teckningsåtagande och kortfristigt lån

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:03 CET


LUND, 21 februari, 2013 — Anoto har den 20 februari 2013 erhållit ett åtagande från Albatross Technologies Corporation att dels teckna aktier i Anotos företrädesemission som offentliggjordes den 4 februari 2013, dels tillhandahålla Anoto ett kortfristigt lån om 8.500.000 kronor. Albatross Technologies Corporation, som inte är befintlig ägare i Anoto, har åtagit sig att teckna aktier med eller utan stöd av teckningsrätter för en sammanlagd emissionslikvid motsvarande lånebeloppet och att erlägga betalning för aktierna genom kvittning av lånet.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 4 mars 2013 klockan 13.00 på Anotos kontor i Lund. För ytterligare information om bolagsstämman och företrädesemissionen hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och bolagets pressmeddelande av styrelsens emissionsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD

Anoto Group AB

+46 (0)733 45 12 05

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 klockan 08.55.

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT www.anoto.com