Anoto Group AB

Anoto Group AB (publ.) får order på totalt 20000 pennor som ska användas inom utbildningssektorn i Kina och Sydkorea

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 08:35 CET

LUND, 11 februari, 2013 — Pen Generations Inc. har lagt två order på totalt 20000 digitala pennor från Anoto. Pennorna som ska användas på skolor i Kina och Sydkorea kommer att levereras under första halvåret 2013.

"Vi är mycket glada över dessa beställningar. Vi ser en stor potential för digitalt skrivande inom utbildningssektorn i Asien och beställningarna stärker ytterligare framtiden för Anotos digitala skrivteknologi," säger Stein Revelsby, VD, Anoto Group AB (publ.).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD
Anoto Group AB
Tel: +46 (0)733 45 12 05

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl. 08:30.

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com