Anoto Group AB

Anoto Group AB (publ.) får stororder värd 14 MSEK från japanskt företag

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 14:01 CET

Lund, 9 december, 2011 – Ett japanskt företag har lagt en order på digitala pennor från Anoto till ett värde av 14 miljoner kronor. Pennorna kommer att användas inom försäkringsbranschen och kommer att levereras i februari 2012.

"Vi är mycket glada över denna beställning. Asien är en marknad med enorm potential och ordern stärker ytterligare framtiden för Anotos teknologi inom digital datafångst," säger Stein Revelsby, VD, Anoto Group AB (publ.). "Företagens behov att minska sina utgifter i samband med dokumenthantering och pappersflöden är större än någonsin. Anotos mission är att hjälpa företag att spara tid och pengar genom att tillhandahålla lättanvända digitala skrivverktyg."

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2011 kl. 13:45.

För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, VD
Anoto Group AB
Tel: +46 (0)733 45 12 05

 

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 80 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com