Anoto Group AB

Anoto Group AB (publ.) förvärvar 100% av aktierna i DevelopIQ Ltd.

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 08:50 CEST

LUND, 2 maj, 2013 — Anoto Group AB (publ.) tillkännager idag att företaget har förvärvat 100% av aktierna i brittiska DevelopIQ Ltd. ("DevelopIQ"). DevelopIQ är en Anoto Platinum Partner med lång erfarenhet av att integrera lösningar för digitalt skrivande baserade på Anotos teknologi. Köpeskillingen uppgår till 1,8 miljoner GBP och betalas genom en emission av 10 847 740 nya aktier i Anoto Group AB i samband med att förvärvet avslutas. Emissionen kommer att göras i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2012 och de nya aktierna motsvarar cirka 6,2% av rösterna i Anoto efter emissionens genomförande. Emissionskursen uppgår till 1,70 kr per aktie. Aktiekapitalet kommer genom emissionen att öka med 216 954,78 kronor. De nya aktierna räknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 15 maj 2013.

DevelopIQ grundades 2005 av Robert Bakewell och James Shannon. Företaget som ligger i Basingstoke, Storbritannien, har 21 anställda och omsätter cirka 1,7 miljoner GBP. DevelopIQ utvecklar och säljer lösningar för mobil datafångst baserade på Anotos unika teknologi för digitalt skrivande, samt utvecklar plattformsoberoende mobila applikationer och levererar innovativa molntjänster. Företaget arbetar i nära partnerskap med mobiloperatörer, programleverantörer och återförsäljare.

"Vår fokusering under de senaste tre åren mot att leverera kvalitetslösningar för datafångst till hälso- och sjukvården, särskilt till NHS (National Health Service), har verkligen börjat generera stark försäljning. Vi är övertygade om att sammangåendet med Anoto kommer att påskynda denna process och innebära stora möjligheter och fördelar för våra kunder, partners och medarbetare. Detta är det perfekta tillfället att kombinera våra resurser och styrkor för att maximera denna möjlighet på marknaden, "säger Robert Bakewell, VD för DevelopIQ.

"Vårt långvariga samarbete med Anoto, vår ingående förståelse för Anotos teknologi och vår kompetens i att utveckla och leverera molnbaserade, plattformsoberoende mobila applikationer kommer att hjälpa Anoto att ta nästa steg mot att leverera en ny generation av lösningar för datafångst baserade på digitala pennor ", säger James Shannon, CTO för DevelopIQ.

"Förvärvet av DevelopIQ stärker ytterligare vår marknadsposition i Storbritannien och är ett viktigt steg för att konsolidera resurserna med våra ledande mjukvaruleverantörer," säger Stein Revelsby, VD för Anoto Group AB. "DevelopIQs långa erfarenhet av mobila lösningar och deras inriktning mot sjukvården är ett komplement till vår verksamhet och i linje med vår strategi."

DevelopIQ kommer att integreras med Anoto Groups helägda dotterbolag Ubisys och kommer att namnändras till Anoto UK. Bolaget kommer att fortsätta betjäna och stödja sina nuvarande kunder. Bolagets kontor och dess center för nätverksverksamhet i Basingstoke kommer framöver att vara bas för Anoto Groups verksamhet i Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD
Anoto Group AB
Tel: +46 733 45 12 05

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl. 08.30.

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com