Anoto Group AB

Anoto Group AB’s valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 13:16 CET

Enligt beslut fattat på Anoto Group AB’s ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2006 har en valberedning utsetts bestående av följande personer: Britt Reigo, Robur (ordförande), Stein Revelsby, Norden Technology, Christer Fåhraeus, Sasja Beslik, Banco Fonder och Stephane Delorenzi, Logitech.

Valberedningens uppgift är att inför kommande ordinarie bolagsstämma framlägga förslag avseende val av styrelse och styrelsearvoden.För ytterligare information:
Hans Otterling, Styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 706 868530


Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Nordiska Börsens Mid Cap lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com