Anoto Group AB

Anoto Group AB tecknar avtal värt ca 13 MSEK inom C Technologies

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 13:27 CET

Anoto Group AB har inom tillämpningsområdet C Technologies tecknat ett betydande avtal med ett kinesiskt företag. Värdet av avtalet beräknas till ca 13 MSEK under 2007.

Avtalet avser 100 000 moduler av Anotos C-Pen Scan teknik. Leveranserna kommer att påbörjas i december 2006 och beräknas vara slutförda i oktober 2007.

” Förutom en ökad satsning på Formuläraffären innebär Anotos nya strategi även en förstärkt säljinsats för att få tillväxt på CTechnologies produkter. Att vi redan lyckats få en ny stor order förstärker vår uppfattning att potentialen inom detta område är betydande” säger Anotos VD Anders Norling.

För ytterligare information:

Anders Norling, VD
Anoto Group AB
+46 706 34 29 81

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Nordiska börsens Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com