Anoto Group AB

Anoto Group AB tecknar kontrakt inom videoteknologi

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:04 CET

Inom Anotos verksamhetsområde för videoteknologi och egenutvecklade ASICs har ett nytt kontrakt tecknats med en global tillverkare av mobiltelefonplattformar.

Anoto har tidigare under året tecknat ett liknande avtal med samma tillverkare. Avtalet som nu skrivits avser utveckling av IP-block till mobiltelefoner och förväntas ge NRE intäkter på ca 3,5 MSEK under 2007.

Utveckling och försäljning av videoteknologi sker inom tillämpningsområdet Anoto Technology där ett antal nya avtal har tecknats det senaste året. Anotos ASIC (Argus) används i kameraprodukter och Anotos MPEG-4/H.263 video codec IP-block finns sedan tidigare i ett flertal mobiltelefonplattformar.

” Detta är ytterligare en framgång inom Anoto Technology. Som redan tidigare kommunicerats kommer allt fler mobiltelefoner i framtiden att innehålla vår teknologi och det medför en stark ökning av omsättningen under 2007.” säger Anders Norling, VD för Anoto Group AB.

För ytterligare information:

Anders Norling, VD
Anoto Group AB
+46 706 34 29 81

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på den Nordiska börsens Mid Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com