Anoto Group AB

Anoto Group ABs nomineringskommittés förslag kommer att presenteras cirka två veckor innan årsstämman den 16 maj, 2006

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:14 CEST

Nomineringskommittén kommer att presentera sitt förslag till val av ny styrelse i Anoto Group AB cirka två veckor innan årsstämman. Årsstämman kommer äga rum klockan 16.00 den 16 maj, 2006 hos Anoto på Emdalavägen 18 i Lund.

Svein Carlsson har avgått ur nomineringskommittén då han representerat Odin Förvaltning AS som har sålt sitt innehav på 2,4 % av utestående aktier i Anoto. Han kommer ej att ersättas.
För mer information
Stein Revelsby
Orförande i Nomineringskommittén
+47 905 18 588

Christer Fåhraeus
Styrelsens ordförande
+46 733 45 12 05

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com