Anoto Group AB

Anoto Group ABs valberedning presenterar sitt förslag senast den 15 mars 2007

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 16:51 CET

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag till val av ny styrelse i Anoto Group AB senast den 15 mars 2007. Årsstämman kommer äga rum klockan 16.00 den 15 maj 2007 i Anotos lokaler på Emdalavägen 18 i Lund.

För mer information:

Britt Reigo
Ordförande i valberedningen
+44 7747 101 454

Hans Otterling
Styrelsens ordförande
+46 706 232 828


Anoto Group AB
är bolaget bakom och världsledande inom teknologin för digital penna och papper som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca. 90 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology A/S, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group AB:s aktie är noterad på den Stockholmsbörsens Nordiska Mid Cap -lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com