Anoto Group AB

Anoto Group - Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 09:05 CEST

• Omsättningen under andra kvartalet ökade med 107% till 30 (15) Mkr.

• Koncernens bruttomarginal för andra kvartalet uppgick till 65% (79), bruttoresultatet ökade dock med 70% till 20 (11) Mkr. Bruttomarginalen för hela perioden uppgick till 73% (79) eller 63 (43) Mkr.

• Resultat före avskrivningar uppgick under andra kvartalet till -10 (-36) Mkr. För hela perioden uppgick resultatet före avskrivingar till 5 (-47) Mkr.

• Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till -13 (-46) Mkr och för hela perioden till -4 Mkr (-60).

• Resultat per aktie uppgick under andra kvartalet till -0,10 (-0,36) kr och för hela perioden till -0,03 kr (-0,47).

• Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till -2 (-30) Mkr och för hela perioden till -12 Mkr (35).


Verksamheten

• Antalet aktiva formuläranvändare ökade till ca 66 000 st, en ökning med 10% jämfört med föregående kvartal och 78% mot föregående år.

• Anotos årliga partnerkonferens anordnades i Malmö med ca 150 besökare från 28 länder.

• Anoto började sälja digitala pennor under egen logotyp. Anotos egen penna, som tillverkas av Maxell, kommer endast att säljas till partners. Målet är att kunna erbjuda komplettare produkter för att komma snabbare till marknad.

• Anotos amerikanska partner LiveScribe presenterade sin nya platform på D5 konferensen i San Diego.


VD Anders Norlings kommentarer:

Förbättrad omsättning och resultat

Efter ett starkt första kvartal fortsatte vi under andra kvartalet att se en markant förbättring mot samma period föregående år, med en omsättningsökning på 107% och en bruttovinst som var 70% bättre Att kassan var i princip oförändrad mot tidigare kvartal visar också att vi är på god väg mot ett finansiellt stabilart bolag.

Resultatet för hela perioden januari-juni visar ett positivt resultat före avskrivningar på ca 5 Mkr och det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot det andra halvåret.

Hög aktivitet inom Forms Solutions

Antalet nya användare inom Forms Solutions ökade under kvartalet med 6000 st eller 10%. I stort sett hela tillväxten kan hänföras till Europa och USA. I Asien pågår en mängd pilotinstallationer som förväntas bidra till tillväxten andra halvåret 2007

Vi fortsätter med paketeringen av våra lösningar och under andra kvartalet lanserades Anotos egen digitala penna, tillverkad av Maxell. Pennan säljs såväl som en del av Anotos paketerade lösningar som separat till kunder inom Forms Solutions. Vår första paketerade lösning, AFS 1.0, som lanserades under första kvartalet, har mottagits väl och försäljningen har kommit igång bra.

I juni hölls Anotos årliga partnerkonferens och som vanligt var intresset mycket stort. Totalt kom ca 150 deltagare från 76 bolag och 28 länder. En majoritet av talarna representerade sjuk- och hälsovårdssektorn och bland annat fick vi veta att Novartis Italy mottagit Novartis globala IT pris för dess Anoto baserade lösning för hantering av läkemedelsprover. Lösningen används idag av 800 läkemedelskonsulenter i hela Italien.

Den tidigare aviserade omorganisationen med ett utökat fokus på Forms Solution samt ett flertal rekryteringar inom sälj och marknad, såväl i Europa som USA, är nu i stort sett klara och vi räknar med att under hösten kunna angripa prioriterade sektorer inom Forms Solution med full kraft.


Nylanseringar inom Interactive Media

På D5 konferensen i San Diego lanserade vår amerikanska partner, Livescribe,(www.livescribe.com), sina nya produkter baserat Anotos teknik. Lanseringen har mottagits positivt och LiveScribe har fått stort genomslag i media. LiveScribe vänder sig initialt med applikationer mot college marknaden i USA. Produkterna förväntas börja säljas under fjärde kvartalet i år och Anoto kommer att erhålla royalty baserat på försäljningen.

Vår andra stora amerikanska partner inom Interactive Media, Leapfrog (www.leapfrog.com), har nyligen lanserat sin nya produkt, Fly Fusion Pentop Computer.

Samarbetet med DNP i Japan fortgår enligt plan.

För mer information


Välkommen att delta i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker den 7 Augusti klockan 10.00.


Dag: Tisdag den 7 Augusti 2007
Tid: 10.00
Telefonnummer: +44 (0) 207 162 0125
Ange: Anoto


Eller kontakta:
Mats Blom
CFO
Tel +46 46 540 12 48