Anoto Group AB

Anoto Group - Delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:56 CET

• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 25 Mkr (23). Omsättningen för hela perioden uppgick till 79 Mkr (81).

• Koncernens bruttomarginal för tredje kvartalet uppgick till 70% (75) eller 17 Mkr (17). Bruttomarginalen för hela perioden uppgick till 76% (69) eller 60 Mkr (56).

• Resultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till -28 Mkr (-21). Nysatsningen i USA på Content and Applications (Anoto Inc.,USA) svarade för
-10 Mkr (0). För hela perioden uppgick resultatet före avskrivningar till -75 Mkr
(-37). För hela perioden svarade Content and Applications för -31 Mkr (0).

• Resultat efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -33 Mkr (-27) och för hela perioden till -93 Mkr (-62).

• Resultat per aktie uppgick under tredje kvartalet till -0,26 kr (-0,22), och för hela perioden till -0,73 kr (-0,52).

• Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -42 Mkr (-5) och för hela perioden till -7 Mkr (30).


Verksamheten

• Under kvartalet tillträdde Anders Norling som ny VD i bolaget.

• Tillämpningsområdet Forms Solutions forsätter att växa. Antalet aktiva användare inom Forms Solutions ökade till ca 42 000 st, en ökning med 13% jämfört med föregående kvartal och 133 % mot föregående år.

• Anoto tecknade ett service provider -avtal med en ny partner i Japan;
Order-Made Souyaku med ett ordervärde på 3 MSEK.

• Anoto har genomfört en omorganisation för att bättre kunna genomföra sin nya strategi.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

• Efter kvartalets slut har ett nytt avtal avseende utveckling av IP-block till en ledande tillverkara av mobiltelefonplattformar tecknats. Ordervärdet uppgår till ca. 3,5 MSEK och beräknas intäktsföras under 2007.

• Efter kvartalets slut har också ett ny order inom C Technologies tecknats. Ordervärdet uppgår till ca. 13 MSEK och beräknas intäktsföras under 2007.För mer information

Välkommen att delta i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker.

Dag: Onsdag den 8 november, 2006
Tid: 10.00
Telefonnummer: +44 (0) 207 162 0025
Ange: Anoto

Eller kontakta:
Maria Galvin
Informationschef
Tel +46 46 540 10 21

Årsredovisning för 2005 finns på Anotos hemsida
http://www.anotogroup.com/cldoc/aog-ir-reports.htm

Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929
Emdalavägen 18
223 69 Lund
Telefon: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid.