Anoto Group AB

Anoto Group genomför riktad nyemission om ca 10,8 miljoner kronor till svenska och internationella investerare

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 08:31 CET

Lund, Sverige den 19 februari 2016 - Anoto Group AB (publ) (“Anoto” eller “Bolaget”) offentliggöratt Bolaget har genomfört en placering av 13 000 000 nya aktier till svenska och internationella investerare till ett pris om 0,83 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 10,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie motsvarar ca 7 procents rabatt mot stängningskurs torsdagen den 18 februari 2016.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet för att understödja konsolideringen och de föreslagna förvärven av Destiny Wireless, We-inspire och Pen Generation.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Anoto, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 22 maj 2015, beslutat om en riktad nyemission om 13 000 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffningför att säkerställa kapitalet på kort tid.

Emissionen innebär att antalet aktier i Anoto ökar med 13 000 000 från 1 053 193 826till 1 066 193 826 och att aktiekapitalet ökar med 260 000,00 kronor från 21 063 876,52 kronor till 21 323 876,52kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 1,2procent efter genomfördemission.


Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Anoto i samband med emissionen.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 kl.08.30.


För ytterligare information, vänligen kontakta:Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00
www.anoto.com


Om Anoto Group
Anoto är världsledande inom digitala skriv- och ritningslösningar. Anotos teknologiplattform och produkter möjliggör användande av penna med hög precision på hög nästan alla ytor --- allt från att fånga och digitalisering handskrivna anteckningar och blanketter på papper till att designa, skapa och samarbeta på stora interaktiva displayer, whiteboard, och väggar upp till 24 fot. Anoto, dess strategiska licenspartners, och utvecklare erbjuder en bred portfölj av produkter, applikationer och tjänster till företagskunder, konsument- och utbildningsmarknaden, inklusive bäst i klassen avseende digitala anteckningar, kreativa lösningar, samarbetslösningar, klassrums- och utbildningslösningar samt dokumenthantering.
Anoto Group har ca 150 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, San Fransisco and Boston (USA) samt Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information om Anoto eller Livescribe: www.anoto.com,
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.