Anoto Group AB

Anoto Group skriver kontrakt värt 300 miljoner Yen (20 Mkr) med Unimicron Group i Taiwan

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 14:11 CEST

Unimicron Group och Anoto startar ett nytt bolag, Anoto Taiwan, som skall förse den Taiwanesiska marknaden med Anotos produkter och lösningar.

Unimicron Group är ett intressebolag till UMC Group som är världens ledande halvledartillverkare och är själv en av världens ledande PCB tillverkare med en omsättning på 878 miljoner USD. Unimicron har fått utmärkelsen the National Quality Award i Taiwan 2005 vilken ges för enastående prestationer inom företagsledning.

Unimicron Group och Anoto kommer att bilda ett nytt bolag, Anoto Taiwan. Anoto Taiwan kommer att fungera som Anotos representant i Taiwan och kommer som ett neutralt bolag utse service providers och sälja Anoto produkter och lösningar på den Taiwanesiska marknaden.

Anoto kommer att ha ett minoritets ägande i det nya bolaget och även vara representerat i styrelsen.

Inledningsvis kommer Anoto att erhålla en Technology Access Fee på 300 miljoner Yen (20 Mkr). Framöver kommer Anoto att erhålla 50-60 % av Anoto Taiwans löpande licensintäkter.

”Vi är tacksamma att få introducera Anoto på den Taiwanesiska marknaden. Vi menar att, det är rätt tillfälle att ta Anotos starka och användarvänliga produkter till den Taiwanesiska marknaden. Anotos produkter kommer att tillföra mycket och påverka det dagliga livet för individer, företag och myndigheter” säger Mr Tseng, Chairman of Unimicron Group.

”Anoto Taiwan är ett mycket bra första steg för att expandera Anotos verksamhet i Asien. Kombinationen av Japansk och Taiwanesisk kultur i detta starka bolag skapar grunden för ett långt och framgångsrikt samarbete” säger Anoto Nippons VD Teruo Yamanaka.

”Vi är mycket nöjda med att ha en så stark partner i Taiwan. Detta kommer på kort såväl som på lång sikt ha en positiv påverkan på vår formulär affär och på lång sikt även öppna upp möjligheter på konsumentmarknaden i Taiwan ” säger Anotos VD Örjan Johansson.

För mer information:
Örjan Johansson, VD
Anoto Group AB
+46 733 45 12 08

Mats Blom, CFO
Anoto Group AB
+46 733 45 12 48

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com