Anoto Group AB

ANOTO GROUP: SOLNA STAD VINNER VITALIS STIPENDIET MED EN LÖSNING FRÅN CATREL BASERAD PÅ ANOTO FUNKTIONALITET

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:32 CET

Solna Stad har vunnit Vitalis stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg, för bästa lösning inom kommunal vård och omsorg.

Lösningen är utvecklad av Catrel som med sitt system, Mobipen Care, etablerar en ny standard för att dokumentera hemtjänstens arbete i kommunerna.

Mobipen Care är uppbyggd kring Anoto Funktionalitet, en teknologi för digitala pennor och digitalt papper utvecklat av Anoto.

Lösningen gör det möjligt att på ett enkelt sätt, med papper och penna, fånga information om vem hemtjänstpersonalen besöker, vilka insatser som utförs och vem som utför dem. Det är även möjligt att t.ex. dokumentera avvikelser, tid och daganteckningar.

”Vi har tagit fram en process för att kvalitetssäkra hemtjänsten från biståndsbeslut till utförd hemtjänst. Med denna IT-lösning säkrar vi att kunderna verkligen får den hemtjänst de beställt och att Solna Stad endast betalar för det som utförts.” säger Liane Wallerstedt-Johansson förvaltningschef på Omvårdnadsförvaltningen i Solna Stad

”För att ett IT-system inom hemtjänsten skall nå full nytta måste tekniken vara så användarvänlig att alla kan ta den till sig. Digital penna och papper är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta. Dessutom finns den skrivna texten kvar som ett kvitto hos kunden.” säger Hans Backman, IT-ansvarig på Omvårdnadsförvaltningen i Solna Stad

”Mobipen Care har tack vare ett gott samarbete med Solna Stad utvecklats till en produkt med mycket starkt stöd för för dokumentation och uppföljning inom hemtjänsten, något vi märker när vi nu börjar införa systemet i andra kommuner” säger Magnus Fröberg från Catrel.

”Vi gratulerar Solna Kommun till stipendiet. För Anoto är det ett kvitto på att Anoto Funktionalitet lämpar sig väl också för applikationer inom vård och omsorg. Denna typ av formulärlösningar håller på just nu på att installeras inom kommun & landsting i ett flertal andra delar av världen”, säger Örjan Johansson, VD för Anoto Group.

Juryns motivering:
Solna Stad har hittat ett nytt sätt att dokumentera vård som ges i hemmet. Det ger vårdnadstagare ökad trygghet och rättssäkerhet i att de får den hjälp de betalar för. Kommunens möjlighet till kvalitets-säkring ökar i allt: att nå likvärdighet i biståndsbedömningar, kvalitetsuppföljning av utförd hjälp i hemmet, en förbättrad arbetsmiljö för personalen och effektivare uppföljning för ledning och styrning.
Lösningen är flexibel och oberoende av beställarprocess (kommunens traditionella eller beställare-utförare) såväl som av leverantör (i kommunens egen regi eller av extern entreprenör) Lösningen är införd brett i Solna och i god samverkan med och av alla i organisationen.

Kontakta Catrel om du vill ha mer information om Mobipen Care plattformen:
Magnus Fröberg, VD, mobil: 0706-184361

Kontakta Anoto Group om du vill ha mer information om Anoto Funktionalitet:
Örjan Johansson, VD, mobil 0733 45 12 08, eller Ebba Åsly Fåhraeus, Försäljning och Marknadsdirektör, mobil 0733 45 12 28.Om Catrel
Catrel AB är en ledande utvecklare av systemlösningar med digital bläckpenna och papper för tjänstelevererande verksamheter. Företagets lösningar bygger på en banbrytande teknik som gör det möjligt att överföra handskriven information från pappersblanketter direkt till kundernas IT-system, via den digitala pennan. Företagets verksamhet är indelad i affärssegmenten, Vård och omsorg, Service och inspektioner samt Processutformade lösningar. Mer information finner du på www.catrel.se

Om Anoto Group
Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com

Om Vitalis Stipendiet
Vitalis Stipendiet avser att belöna framstående och innovativa insatser där effekten av IT- och/eller IT-baserade lösningar skapat. Beslut skall ha tagits om att den innovativa insatsen skall implementeras, alternativt redan vara implementerad, i ordinarie verksamhet. Insatsen skall innebära en tillämpning, ej en programvara. påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och samhällsekonomin