Anoto Group AB

Anoto ingår en strategisk allians för att utöka produktportföljen

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2016 08:15 CEST

Lund den 18 juli 2016 – Den 15 juli 2016 ingick Anoto ett strategiskt samarbete med Digiwork, specialist på mönsterbaserad bildkodningsteknik genom användande av mobiltelefoner och surfplattor för mönsterigenkänning samt ett investeringsavtal med Digiworks moderbolag SMark Co, Ltd. (”SMark”). Denna allians innebär gemensam marknadsföring av produkter som ytterligare kommer att stärka Anotos produkterbjudande och utöka Anotos marknader till ytterligare länder bland de växande ekonomierna i Asien.

Kombinationen av Digiwork och Anotos mönsterteknik kommer att resultera i intressanta mobila lösningar för igenkänning och kommer utöka Anotos möjliga marknader bortom digitala pennor. Digiwork är en ledande aktör inom mönsterbaserade säkerhets- och autentiseringslösningar med hjälp av en egenutvecklad teknik för att producera ett nästan osynligt mönster vilket kan verifieras med hjälp av mobila enheter. Bland Digiworks nuvarande kunder finns den indonesiska staten och flera större företag i Asien.

Anoto och Digiwork har även överenskommit att tillsammans utveckla en ”produkt DNA” innebärande en lösning för Big Data-mining, med hjälp av Anotos egenutvecklade unika mönster och Digiwork avkodningsförmåga. Detta gör det möjligt för tillverkare att skriva ut osynliga unika mönster på sina produkter, vilka möjliggör tillförlitlig spårning av konsumentbeteenden och användandet av digitala tillämpningar. Anoto och Digiwork har inlett diskussioner med potentiella kunder om denna lösning.

Den strategiska alliansen innefattar en aktieinvestering om USD 2 miljoner av Anoto i SMark, ett koreanskt bolag noterat på KOSDAQ-börsen i Korea under kortnamnet "SMARK" och som är moderbolag till Digiwork, till en teckningskurs per aktie om KRW 3 435 och som beräknas slutföras omkring den 25 augusti 2016, liksom aktieinvestering om USD 5 miljoner som SMark gör i Anoto till en teckningskurs per aktie om USD 0,09185 och som beräknas slut­föras omkring den 9 september 2016, innebärande ett nettotillskott för Anoto om USD 3 miljoner. Styrelsen för Anoto beslutade den 15 juli 2016 i enlighet med investeringsavtalet att emittera 171 320 884 nya aktier till teckningskursen USD 0,029185 (motsvarande 0,25 kronor enligt valutakursen för USD/SEK om 8,5661 den 13 juli 2016 enligt Riksbankens webbplats ). En extra bolagsstämma i Anoto förväntas hållas omkring den 18 augusti 2016 i syfte att välja en ny styrelseledamot nominerad av SMark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 08.15 CET.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.