Anoto Group AB

Anoto meddelar förvärv av We-Inspire, Destiny Wireless och Pen Generations

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 07:25 CET

Lund den 8 februari 2016 – Anoto Group AB (publ), global ledare för skrift- och ritningsteknologi, meddelar att bolaget ingått avtal om förvärv av tre bolag, We-Inspire, Pen Generations och Destiny Wireless. Förvärven ger Anoto strategiska tillväxtmöjligheter på de europeiska och asiatiska marknaderna samt förbättrad kapacitet för produktutveckling såväl för mjukvara som för hårdvara. Alla tre bolagen är väsentliga licenstagare till Anoto, vilket understryker Anotos ambition att konsolidera under bolagets ledning och kontroll ekosystemet för interaktiva ytor och digitala pennor.

”Det framgångsrika förvärvet av Livescribe sent 2015 har stärkt vårt erbjudande av digitala pennor med ett välkänt och respekterat konsumentvarumärke”, säger Stein Revelsby, VD för Anoto. ”Vi fortsätter nu vår strategiska plan för 2016 med investeringar som kommer att leda till ytterligare expansion av vår rörelse inom lösningar för dokument- och datafångst, affärssamverkan, kreativitet och inlärning, vilka lösningar utgör en plattform som realiserar digital skrift och ritning på olika ytor och i en miljö av samverkan.”

Anoto har tidigare ägt en minoritetspost i We-Inspire, vilket bolag nu kommer att förvärvas helt och integreras i bolagets plattform för digital skrift och ritning för flera ytor. We-Inspire-systemet omvandlar tomma väggar till stora interaktiva ytor som kan användas av team för produktivitet, samverkan, idéskapande och kreativitet. Anotos förvärv av We-Inspire är ett strategisk steg för att åstadkomma full integration av We-Inspires mjukvara i Anotos existerande lösningar för samverkan och Live Wall, som används globalt av bolag inklusive den kreativa industrin.

”Vi har arbetat med Anotos digitala pennor i över tio år och vårt samgående kommer att ge oss nya möjligheter utöver det vi redan varit fokuserade på och skapa förutsättningar för nya lösningar för hur man kan interagera och samverka på papper, skärmar och väggar”, säger Jakob Leitner, grundare och Head of Design på We-Inspire.

Destiny Wireless grundades 2002 och blev ett dotterbolag till Anoto 2011, när Anoto förvärvade en majoritet av bolaget genom ett strategiskt förvärv. Förvärvet av Destiny inkluderar INKWRX en webbaserat digital fångstplattform som möjliggör för bolag att slopa pappersdokument eller minska behovet av papper främst genom användningen av Anoto anpassat papper eller digitala formulär som integrerar sömlöst med bolagens existerande system och arbetsflöden. INKWRX-plattformen och Destinys europeiska rörelse kommer att integreras full ut med Anotos erbjudande för att förbättra processer relaterade till fångst, digitalisering och process av information som inhämtas på olika sätt.

”Vi är stolta över de lösningar som vi byggt tillsammans med Anoto efter det att vi blev ett dotterbolag till Anoto, och det är nu dags att vi tillsammans tar våra lösningar till nästa nivå”, säger Edward Belgeonne, grundare och VD för Destiny Wirelss. ”Konsolideringen av våra löningar för digitala formulär och Anotos mjukvaru- och hårdvarusystem kommer att leda till stora synergier och effektivisera vår rörelse. Därigenom kommer vi att ha ett mer kraftfullt erbjudande till bolag som vill effektivisera användningen av dokument.”

Pen Generations som bildade 2011 som ett joint venture mellan Anoto, TStudy och Amicus är ledande avseende digitala pennor och digital skrift. Bolaget driver sin verksamhet från Seoul i Sydkorea. Bolaget utvecklar produkter för undervisning och inlärning på basis av Anotos teknologi. Pen Generations produkter med Anotos mönster innefattar arbetsböcker och interaktiva whiteboards i klassrum, vilka stöds av appar som ger studenter och lärare möjligheten att digitalisera deras handskrift för ökad samverkan och produktivitet. Som ett helägt dotterbolag till Anoto kommer Pen Generations hårdvaru- och mjukvaruutveckling konsolideras med Anotos motsvarande utveckling, och Pen Generations produktportfölj kommer att erbjudas i Anotos samtliga affärsområden och på samtliga marknader.

”Med full integration av vår rörelse och Anotos kommer vi att uppnå stora synergier och goda förutsättningar för att arbeta närmare varandra för utveckling av värdefulla produkter leverans av god service till kunder i hela världen”, säger Dr. Yong Hoon Kang, VD för Pen Generations. ”Tillsammans kommer vi att kunna kapitalisera ytterligare på vård ledarskap på utbildningsmarknaden med Anotoanpassat content som möjliggör interaktion mellan handskrift, papper och digitala enheter som stödjer dynamisk inlärning i klassrummet och i hemmet.”

Anoto Group kommer att förvärva resterande delar av Destiny Wireless Ltd (49%), We-Inspire GmbH (75%) och Pen Generations Inc. (85%) för en total köpeskilling om om MSEK 80 (en utspädning om 8% med användning av dagens valutakurser och aktiepris). Förvärven är villkorade av beslut på extra bolagsstämma den 2 mars 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto är världsledande inom digitala skriv- och ritningslösningar.

Anotos teknologiplattform och produkter möjliggör användande av penna med hög precision på hög nästan alla ytor --- allt från att fånga och digitalisering handskrivna anteckningar och blanketter på papper till att designa, skapa och samarbeta på stora interaktiva displayer, whiteboard, och väggar upp till 24 fot. Anoto, dess strategiska licenspartners, och utvecklare erbjuder en bred portfölj av produkter, applikationer och tjänster till företagskunder, konsument- och utbildningsmarknaden, inklusive bäst i klassen avseende digitala anteckningar, kreativa lösningar, samarbetslösningar, klassrums- och utbildningslösningar samt dokumenthantering.
Anoto Group har ca 150 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, San Fransisco and Boston (USA) samt Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.
För mer information om Anoto eller Livescribe: www.anoto.com,
Följ oss på Twitter: @anoto

About We-Inspire

We-Inspire develops large interactive surfaces with the overall goal of improving communication and collaboration among and across teams. The We-Inspire wall transforms empty walls into seamless interactive surfaces, with software optimized to boost productivity and innovative thinking. Companies like Adobe, BMW and P&G use the collaborative technology to discuss, brainstorm, plan and visualize without sacrificing input-precision or speed. We-Inspire was founded in 2013 by students and researchers from the Media Interaction Lab at the University of Applied Sciences Upper Austria in Hagenberg, Austria, where the team had been working on interactive tables and walls since 2004.

To learn more about We-Inspire, visit: we-inspire.com

About Destiny Wireless Ltd.

INKWRX™ by Destiny Wireless is a cloud-based digital data capture platform which allows businesses to go paperless or paper-lite; capturing important business information effortlessly using tablets or digital pens. By moving customers from pure paper forms to digitally integrated ones, INKWRX™ reduces paperwork delays and helps build custom workflows that integrate with a company’s current system. Founded in 2002, Destiny became a subsidiary of Anoto Group AB in August 2011.

To learn more about Destiny Wireless and INKWRX™, visit: www.inkwrx.com

About Pen Generations

Pen Generations, Inc. was founded in Seoul, South Korea in 2011 as a joint venture between Anoto, T-Study, and Amicus to develop education and learning products that leverage Anoto’s digital pen technology. Pen Generations’ digital pen products aim to improve personal and classroom productivity by extending Anoto’s patented dot pattern onto education workbooks and interactive whiteboards, and by helping individuals, students and educators integrate the workbook, whiteboard, digital pen, and apps as one seamless experience in meaningful and beneficial ways.

To learn more about Pen Generations, visit: www.pengenerations.com

# # #

Press Contact:

For Anoto:

press@anoto.com

(+1) 415-955-8500

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.