Anoto Group AB

Anoto offentliggör prospekt

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 17:52 CET

Lund, 2 december 2015 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av styrelsens beslut av den 24 juli 2015 om apportemission av 18 048 341 aktier i samband med förvärvet av XMS Penvision samt styrelsens beslut om tre riktade kontantemissioner under perioden 23 juli – 25 november 2015 om sammanlagt 188,5 miljoner aktier. Efter de genomförda emissionerna finns totalt 1 053 193 826 aktier i Anoto Group AB (publ).

Prospektet har upprättats för att möjliggöra att samtliga aktier enligt ovan blir upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på http://www.anoto.com/investors/prospect/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015.

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.