Anoto Group AB

Anoto Partners från hela världen samlas i Ystad

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 08:33 CEST

Under två dagar samlas Anoto Partners – bl a Maxell, Logitech, Nokia, Standard Register - i Ystad för att presentera lösningar och produkter med Anoto funktionalitet för partnernätverket, potentiella kunder och andra intressenter. Över 60 partnerföretag från olika delar av världen som utvärderar eller som redan idag kommersialiserat tjänster med Anoto funktionalitet finns på plats.

Standard Register presenterar produktfamiljen ExpeData, baserad på Anoto funktionalitet och delar också med sig av kundprojekt där företag med hjälp av Anoto funktionalitet kan börja övergången från papper till digitala lösningar i en takt de har råd med och deras medarbetare kan hantera.

"Vi får indikationer på att det finns ett uppdämt behov och en stor kundbas för digital datafångst- teknologi," säger Doug Patterson, Standard Register vice president, Digital Solutions. "Standard Register är stolta över att tillhöra Anoto partnernätverket och glada över möjligheten att få demonstrera denna banbrytande teknolog, vilket vi nu genom direkt försäljning och genom vårt partnerprogram, erbjuder våra kunder över hela världen."

Nokia talar om förpackningslösningar som initierats i samarbete med andra Anoto partners samt lösningar som sålts till kunder. Ett exempel är en digital receptlösning som det portugisiska företaget NetSaúde utvecklat. Systemet, baserat på Anoto funktionalitet, reducerar kostnader för hantering av medicin samtidigt som det ökar hastigheten och kontrollen av recepthantering.

Maxell demonstrerar, för första gången i Sverige, sin digitala penna med Anoto funktionalitet. Idag säljs den digitala pennan tillsammans med en utbildningsformulärlösning utvecklad av Dai Nippon Printing och WAO Corporation i Japan.

"Partnernätverket av en viktig del av Anoto funktionaliteten och för Logitech har det varit ett oerhört effektivt sätt att identifiera rätt samarbetspartners", säger Chris Bull, General Manager, Digital Writing, Logitech.

"Anoto är teknologileverantören och den sammanhållande länken i Anoto funktionaliteten, vilket också är den främsta anledningen till att vi arrangerar denna partnerkonferens. Det är våra partners som utvecklar, paketerar och marknadsför produkter och lösningar med Anoto funktionalitet. Trots att sättet vi valt att förverkliga vår vision på inte är det snabbaste på kort sikt, är kraften i kommersialiseringen mycket större när den tar fart. Flertalet av de partners som samlas i Ystad presenterar lösningar som är i kommersiellt bruk. De har lämnat pilotfasen och hittar samarbeten i olika konstellationer inom nätverket. Det ser jag som ett bevis på Anoto funktionalitetens bärkraft," säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB.

För mer information:

Örjan Johansson Charlotte Laveson
VD Informationschef
Anoto Group AB Anoto Group AB
+46 733 451208 +46 733 478620

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com