Anoto Group AB

Anoto reducerar kostnader och minskar personalstyrkan

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 15:20 CEST

Anoto reducerar kostnaderna ytterligare, med en minskning av personalstyrkan som följd. Företaget varslar idag ett femtiotal personer. Personalnedskärningen föranleds av att mycket av basutvecklingen är slutförd och att Anoto:s partners gör en allt större del av produktutvecklingen och industrialiseringen. Personalminskningen bidrar till att kostnadsmassan gradvis reduceras till ca 11 MSEK per månad för koncernen. Full effekt av besparingsprogrammet uppnås från och med andra kvartalet 2004.

"Vår bedömning är att personalminskningen kommer att omfatta ett femtiotal personer. Naturligtvis är det tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men vi måste anpassa vår kostnadsnivå för att snabbast möjligt uppnå lönsamhet och ge Anoto uthållighet," säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB.

Kostnaderna för personalminskningen uppskattas till maximalt 50 MSEK som i huvudsak kommer att belasta tredje kvartalet 2003. Prognosen för positivt kassaflöde andra halvåret 2004 för koncernen förändras inte.

"Vi vill betona att Anoto kommer att kunna fortsätta samtliga kundåtaganden. Generellt har våra partners en betydligt aktivare roll idag, både vad gäller utveckling av egna produkter och för att driva tjänsteanvändandet av digitala tjänster med Anoto funktionalitet. Detta bidrar till att Anoto alltmer blir en renodlad teknologileverantör," säger Örjan Johansson.

För ytterligare information:
Örjan Johansson Charlotte Laveson
VD Information
Anoto AB Anoto AB
+46 733 45 12 08 +46 733 47 86 20

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 180 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Logitech International S/A och Capital Group. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com