Anoto Group AB

Anoto:s Partner Destiny Wireless får initial order från Cobra Group

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 12:51 CEST

Anoto:s partner och huvuddistributör i Storbritannien, Destiny Wireless, får en order på 5000 digitala pennor för företagsbruk och ett formulärlösningssystem med Anoto funktionalitet från Cobra Group, som är ett globalt tjänsteföretag inom direktförsäljning och marknadsföring med kontor i 20 länder. För Destiny Wireless är ordern värd ca £2m.

Ordern till Destiny Wireless på ca £2m består i royaltyintäkter per digital penna och månad.

Merparten av Anoto:s del av denna order har sedan tidigare kommunicerats som förbetalning av royalty från Destiny Wireless.

För mer information om Destiny Wireless avtal med Cobra Group:

www.anotogroup.com/navigate.asp?pageId=56&categoryID=10

För mer information:

Örjan Johansson Charlotte Laveson
VD Informationschef
Anoto Group AB Anoto Group AB
+46 733 451208 +46 733 478620

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hongkong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och Logitech International S/A. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com