Anoto Group AB

Anoto stämmer privatperson i USA – begär domstolsbeslut på att Anoto inte gör patentintrång

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 14:35 CEST

Anoto har stämt en privatperson som är bosatt i USA. I stämningen gör Anoto gällande att personen ifråga har använt sitt patent till att på ett otillbörligt sätt ingripa i Anoto:s affärsrelationer. Vidare begär Anoto att domstolen ska fastställa att Anoto inte gör intrång i patentet samt att patentet är ogiltigt.

Efter att Anoto lämnat in stämningen lämnade personen ifråga in en handling till domstolen som kan uppfattas som en avsikt att genstämma Anoto för patentintrång.

"Det är alltid tråkigt när förhandlingar måste föras i domstol, men när ny teknologi kommersialiseras är detta tyvärr ganska vanligt. Min uppfattning är att Anoto har en mycket stark position i denna tvist, men naturligtvis hanterar vi alla ärenden av denna typ med största omsorg och försiktighet", säger Örjan Johansson, VD, Anoto Group AB.

Anoto har immaterialrättsförsäkringar som förväntas täcka den största delen av rättegångskostnaderna i fall som detta.

För mer information
Örjan Johansson, VD Anoto Group AB
+46 733 45 12 08

Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot™ – en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com