Anoto Group AB

Anoto tillkännager partnerskap med we-inspire GmbH och expansion på den amerikanska marknaden

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:51 CEST

Lund, Sverige – 14 maj 2014 – Anoto Group AB, världsledande inom digital skrivteknik, tillkännagav idag att de har förvärvat 25 % av we-inspire GmbH, ett företag som är specialiserat på digitala samarbetsmiljöer. Som en del av avtalet kommer Anoto Group AB inrätta ett helägt dotterbolag, we-inspire Inc., med bas i Los Angeles i Kalifornien, för försäljning av we-inspire-produkter på den amerikanska marknaden. Anoto Group AB har en option att utöka sitt ägande i we-inspire GmbH till 51 % under 2017. Företagsförvärvet innebär att Anoto och we-inspire tillsammans kommer att kunna vidareutveckla digitala, kollaborativa arbetsmiljöer för gemensam och kreativ användning.

we-inspires lösning innebär en banbrytande utveckling av interaktiva samarbetsprocesser där man kombinerar Anotos interaktiva skrivyta, digitala pennor och projektorer. Lösningen gör det möjligt för användare att arbeta med stora interaktiva väggytor och interagera med hjälp av olika enheter, till exempel Anotos digitala pennor, bärbara datorer och surfplattor. Arbetsgrupper har nu möjlighet att samarbeta och interagera genom att rita, skriva och göra anteckningar, importera dokument, bilder, filmer och skisser, samt realtidsregistrera sådant som skrivs på papper. Arbetet kan sparas lokalt eller i molnet för att sedan distribueras till mötesdeltagarna. Lösningen gör det också möjligt för arbetsgruppen att, under ett uppföljningsmöte, hämta tidigare arbete och ta vid där de slutade sist.

we-inspire-lösningen tillämpas redan av flera olika företag. Till exempel använder en av världens största och mest kreativa leksakstillverkare, LEGO Systems A/S, lösningen för att utforma nya leksaker. SKANSKA, en av världens ledande projektutvecklings- och byggkoncerner, använder sjuttio system i dess nya huvudkontor i Stockholm för att effektivisera samarbetsmöten och för att utöka arbetsytor. we-inspire-lösningen tillämpas också av två ledande tyska biltillverkare i utvecklings- och designändamål.

 “we-inspire-lösningen är en naturlig förlängning av Anotos produkter och ekosystem. Det är också en spännande möjlighet för oss att utöka vår verksamhet”, säger Stein Revelsby, VD för Anoto Group AB. ”Tillsammans kan Anoto och we-inspire erbjuda ett unikt samarbetsverktyg som kan användas inom alla olika slags företagsmiljöer. we-inspire-tekniken är idealisk för FoU-avdelningar som arbetar med projektledning och produktdesign, och för produktionsteam som arbetar med Lean-planering eller analys av tillverkningsprocesser. Den är också perfekt för medieindustrin där man arbetar med storyboards för filmer eller TV-program. Tekniken lämpar sig för alla miljöer där man håller möten och där det finns ett behov av att samla team eller grupper för att generera idéer som ökar produktivitet och kreativitet”.

”Det huvudsakliga målet för oss var att överbrygga klyftan mellan traditionella och digitala arbetsrutiner för kollaborativt arbete”, säger Jakob Leitner, vd för we-inspire GmbH. ”Vi har sett att man inom många kreativa områden fortfarande använder sig av traditionella whiteboardtavlor och blädderblock för att de är så lättillgängliga. Samtidigt är de inte särskilt effektiva när det kommer till att arkivera, dela och återställa information, och de erbjuder endast ett begränsat skrivutrymme och begränsade visningsmöjligheter. Vi har skapat en lösning som kombinerar intuitiviteten och användarvänligheten hos dessa traditionella skrivytor med den kraft som finns inom databehandling. Genom att använda oss av Anotos pennor och ytor kan vi skapa exakta, sömlösa och interaktiva väggar på tio meter eller mer, som gör det möjligt för upp till sju deltagare att arbeta samtidigt i ett och samma program eller med flera olika arbetsuppgifter parallellt. Med we-inspire kan deltagarna brainstorma och dela med sig av idéer i en trevlig arbetsmiljö.”

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com.
Följ oss på Twitter: @Anoto

Om we-inspire
we-inspire är ett innovativt samarbetsteknikföretag som skapar banbrytande innovationsmiljöer avsedda att möjliggöra mer effektiva teamarbeten runt om i världen. Systemet kombinerar olika maskin- och programvarutekniker i syfte att skapa en stor, sömlös och skalbar skärmyta. Lösningarna baseras på över åtta års forskning inom interaktionsdesign och kollaborativa kontorsmiljöer och har utvecklats i nära samarbete med några av de mest innovativa forskningslaboratorierna, samt bil-, möbel- och designföretagen i världen. we-inspire har kontor i Linz i Österrike och we-inspire Inc. – som är ett helägt dotterbolag till Anoto Group AB – har sin bas i Los Angeles i Kalifornien. För mer information, gå till www.we-inspire.com

För mer information kontakta:

Anoto:

Stein Revelsby
CEO Anoto Group
Stein.revelsby@anoto.com
+46 733 45 12 05

eller

Janne Virtanen
Davies Murphy Group
anoto@daviesmurphy.com
+44 1256 807360

we-inspire:
Dr. Jakob Leitner
CEO & Co-Founder
w’inspire GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz,Austria
Tel.:  +43 681 81583971
jakob.leitner@we-inspire.eu
www.we-inspire.com

eller

Einy Paulsen, VP Business Development,
we-inspire Inc.,
7083 Hollywood Blvd
 Los Angeles, CA 90028+1 909 500 3154 
einy.paulsen@we-inspire.com
www.we-inspire.com