Anoto Group AB

Anoto utser Bryan Rodrigues som VP för Global Marketing

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 09:39 CET

Lund den 18 december 2015 – Anoto Group AB meddelar idag att Bryan Rodrigues utsetts till VP för global marketing. Rodrigues har mer än 20 år av marknadsföringserfarenhet med bl.a. tre år som VP Marketing & Ecommerce för Livescribe Inc, en licenstagare sedan lång tid till Anoto som förvades nyligen av Anoto.

”Bryan har en utmärkt erfarenhet som inkluderar hans arbete med den prisvinnande Livescribe 3 smartpen, konsult åt McKenna och erfareneht med ”big brands” hos Mifflin Harcourt, Nike och Reebok”, säger Stein Revelsby, VD för Anoto. ”Han var avgörande för Livescribes succé att penetrera konsumentmarknaden med smartpennteknologi och han kommer att vara en stark medlem av Anotos ledning då vi expanderar vår portfölj av precisa skift- och ritningslösningar för flera ytor.”

Utnämningen följer på Anotos förvärv av Livescribe och att den tidigare CMOn Byron Connell lämnar företaget. ”Anotos och Livescribes verkställande ledningar förenas och öppnar upp vägen för aggressiv expansion under 2016.”säger Stein Revelsby
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 140 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, Boston och Oakland (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.
För mer information: www.anoto.com,
För mer information om Livescribe: www.livescribe.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.