Anoto Group AB

Anoto väcker talan om patentintrång mot NeoLAB Corporation

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 08:35 CEST

LUND, 31 augusti 2015 - Anoto AB har inlett ett förfarande om patentintrång i Japan mot NeoLAB Corporation (NeoLAB), ett dotterbolag till NeoLAB Convergence, och Uchida Yoko Co. Ltd. Anoto yrkar att domstolen beslutar om alla tillgängliga påföljder bl.a. förbudsföreläggande mot import av NeoLABs pennprodukter och anteckningsböcker.

Stämningsansökan som lämnats in till tvistemålsavdelningen hos Tokyos tingsrätt baseras på Anotos japanska patent 4245474, 4928696 och 461325. Anotos talan är fokuserar på Anotos patenterade metod för digital penndesign och optisk mönsterprocess.

"Anoto har investerat betydande resurser på forskning och utveckling av sin digitala pennteknologi som vunnit flera utmärkelser", kommenterar Stein Revelsby, VD för Anoto. "Vi har skyddat denna investering med en betydande global patentportfölj. För att skydda våra intressen och våra partners kommer Anoto att reagera aggressivt på intrång i vår teknologi."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, Verkställande direktör
Anoto Group AB
+46 733 45 12 05

Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar. Anoto Group har cirka 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com

Följ oss på Twitter: @anoto