Umeå kommun

Anpassade anställningar som serviceassistent inom kommunen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 12:19 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att kommunen erbjuder fem anpassade anställningar som serviceassistenter inom den egna verksamheten. Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Nämnden ger i första hand verksamheten i uppdrag att utreda möjligheterna att tillsätta dessa tjänster. I dagens samhälle har personer med funktionsnedsättning stora svårigheter att nå ut på den öppna arbetsmarknaden. Flera andra kommuner i landet har påbörjat ett arbete med att erbjuda anpassade anställningar som serviceassistent.
– Det här är något som även vi i Umeå bör kunna erbjuda, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

De föreslagna tjänsterna ska erbjudas inom äldreomsorg, barnomsorg, måltidsservice, fastighetsskötsel och parkförvaltning.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.