Marginalen Bank

Anqi Wang är årets mottagare av stipendiet Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2016 08:00 CEST

Mindre och medelstora företag är ofta beroende av kortfristig upplåning för att finansiera ersättningar till medarbetare, vilket ökar risken i verksamheten och är en källa till konkurs. Det visar Masteruppsatsen ”Effects of Employee Compensation on Capital Structure In Swedish SMEs”.

För dessa slutsatser och för goda betyg överlag belönas ekonomistudenten Anqi Wang med stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance” som delades ut vid avslutningsceremonin på Stockholms Universitets Masterprogram i Företagsekonomi med inriktning Bank och Finans.

Uppsatsen undersöker hur ersättning till medarbetarna i SME-segmentet påverkar bolagens kapitalsstruktur. Slutsatserna visar att bolagen i hög utsträckning är beroende av kortfristig finansiering för att finansiera ersättningarna. Uppsatsen ger praktisk vägledning för hur bolagen ska balansera medarbetarersättningar med en säker kapitalstruktur.

- Det är en stor ära att få ta emot detta stipendium från Marginalen Bank. Det kommer väl tillhands för att byta ut min dator som gick sönder under uppsatsskrivandet. Jag vill tacka mina vänner och min familj för deras stöd, säger Anqi Wang.

Uppsatsen visar inte bara sambanden mellan ersättningar och total skuld, utan även hävstångsförhållandet med långsiktiga och kortfristiga skulder och hur ersättningarna till medarbetarna påverkar olika lån med olika löptider.

- Detta är ett bra exempel på hur samverkan mellan universitet och näringsliv i slutändan gör praktisk nytta för de mindre och medelstora företagen. Slutsatserna i uppsatsen är värdefulla insikter för vår egen företagsbank som både agerar rådgivare och finansiär till mindre och medelstora företag, säger Sarah Bucknell, VD för Marginalen Bank.

För ytterligare information kontakta:

Anders Karlström, informationschef, +46 7077353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Söderhamn och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.