Fly Me AB

Ansetts styrelse godkänner FlyMe som leasetagare av fyra Boeing 737

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 13:18 CET

Styrelsen i Ansett International, ett av världens största
flygleasingbolag, har godkänt Arrays dotterbolag FlyMe som leasingkund.
Dessutom har Luftfartsinspektionen tilldelat FlyMe ett interimts AOC-
nummer.

FlyMe är det första svenska marknadsnoterade lågkostnadsflyget och har
flygstart under första kvartalet nästa år. FlyMe ska flyga Boeing 737
med början på sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm med
fasta biljettpriser på 495, 795 och 995 kr.

FlyMe kommer leasa sina plan från Ansett International som är ett av
världens största flygleasingebolag. Styrelsen i Ansett har nu efter en
noggrann granskning godkänt FlyMe som leasingkund och ett föravtal är
undertecknat. Det slutliga avtalet avses tecknas i december och löper
under 36 månader.
- Vi har redan kunnat inspektera planen vi kommer att få och de
är tekniskt i ett utmärkt skick. Nu kommer de få ny klädsel och målas om
i våra färger, säger Fredrik Skanselid, som själv är pilot och nu VD och
en av grundarna till FlyMe.

FlyMe har vidare tilldelats ett interims AOC-nummer. AOC (Air Operator
Certificate) är ett tekniskt/operativt driftstillstånd som meddelas av
Luftfartsinspektionen. Erhållandet av numret utgör inget slutligt
godkännande men underlätter FlyMe's kontakter med olika leverantörer och
myndigheter. T.ex. behövs det när FlyMe nu börjat ansöka om start- och
landningstider.

FlyMe kommer inledningsvis att flyga på storstadslinjerna i Sverige.
Därefter planeras en successiv utbyggnad inom Skandinavien och Europa.
FlyMe's finansiella mål är att bolaget ska omsätta ca 350 miljoner
kronor under det första året i luften och visa positivt kassaflöde inom
åtta månader från flygstart.
- Vi kommer att erbjuda vad de flesta resenärer vill ha - en
säker och prisvärd transport från A till B. Med fast prissättning och
med alla resor ombokningsbara, vill vi göra det enkelt och attraktivt
att välja oss, säger Fredrik Skanselid, och fortsätter:
- Våra attraktiva biljettpriser möjliggörs av våra låga
kostnader. Vi kommer att ha låg overhead, kostnadseffektiv
biljettbokning via Internet och kommer bara att använda en flygplanstyp.
Sammantaget ger detta stora besparingar i personal- och
underhållskostnader.

Kontaktpersoner
För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Skanselid, verkställande direktör,
FlyMe Sweden AB,
tel: 031- 403 370,
fredrik.skanselid@flyme.com