Stockholms Läns Landsting

Ansikte mot ansikte - om konsten att möta människor jämlikt

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:12 CEST

I Stockholms läns landsting pågår nu arbetet på flera plan för att förbättra bemötandet av människor med funktionshinder. Idag arrangeras ett seminarium, en kick-off för att fördjupa förståelsen för frågan bland politiker och tjänstemän.

- Dåligt bemötande av människor med funktionshinder beror ofta på okunnighet eller omedvetenhet. I grunden handlar det om oss själva och hur vi skulle vilja bli behandlade i en liknande situation. Att kunna se sig själv i den man möter. Att ta vara på mötet med en annan människa, säger Lena-Maj Anding (mp) ordförande i landstingsstyrelsens samverkansråd.

Landstinget ska enligt fullmäktigebeslut arbeta mer systematiskt med både bemötande och tillgänglighet. Ett nytt handikappolitiskt program är taget och en ny samverkansmodell med handikapporganisationerna har skapats. Handikapprogrammet innebär att de handikappolitiska frågorna nu ska integreras i landstingets budget, i utformningen av alla typer av ärenden, och få genomslag i praktiskt handlande.

- Landstinget betyder mycket för människor med funktionshinder. Vi har många verksamheter människor med funktionshinder är beroende av. Landstinget har ett stort ansvar för att föregå med gott exempel när det gäller att skapa delaktighet, tillgänglighet och en gott bemötande för personer med funktionshinder, säger Lena-Maj Anding (mp).

För mer information, ring Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26

Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll