PREERA

ANSLAG FÖR AFFÄRSUTVECKLING FÖR MILJÖDRIVA MARKNADER UPPSKATTAD JULKLAPP HOS VÄRLDSBUTIKERNA FÖR RÄTTVIS HANDEL

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 10:29 CET

Trots det ökade intresset i samhället för en rättvis global handel har den svenska butikskedjan ”Världsbutikerna för Rättvis Handel” mött en rad utmaningar de senaste åren. Under hösten 2009 har konsultbolaget Preera därför drivit ett Pro Bono-projekt för att stötta butikernas riksorganisation i deras organisations- och affärsutveckling. Arbetet har varit mycket uppskattat av deltagarna och det var därför ett mycket positivt besked då projektet nyligen fick information om att de via Tillväxtverket blivit beviljade projektmedel som kommer att möjliggöra ett fortsatt arbete under hela 2010. ”Med det stöd projektet nu får kommer Världsbutikerna att kunna ta ett rejält steg framåt i sitt utvecklingsarbete” säger Irja Sandin, projektledare på Preera. 

I Sverige finns idag drygt 40 Världsbutiker för Rättvis Handel spridda över landet. Butikskedjan verkar för ökad medvetenhet kring en rättvisare global handel, och trots det ökade intresset i samhället för dessa frågor har Världsbutikerna de senaste åren mött en rad utmaningar. Under hösten 2009 initierade Preera därför ett Pro Bono-projekt för att stötta butikernas riksorganisation i deras organisations- och affärsutveckling. Projektet innebar bland annat att en landsomfattande turné med workshopträffar genomfördes från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Under träffarna gavs butikernas anställda och ideellt aktiva möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter kring regionala samarbeten och butikernas utveckling. Detta sätt att systematiskt arbeta med butikskedjans utveckling upplevdes som mycket givande av deltagarna; ”Att få träffa andra som sitter i samma båt för att prata om framtiden ger väldigt mycket energi till det egna engagemanget” säger Anne Olofsson från Norrköpings Världsbutik.

Det var därför ett mycket positivt besked då projektet nyligen fick information om att de via Tillväxtverket blivit beviljade projektmedel som stöd för insatser på miljödrivna marknader. Anslaget tillsammans med Preeras fortsatta Pro Bono-satsning på organisationen innebär att utvecklingsprojektet får en fortsättning med start redan i januari 2010. ”Det är otroligt kul att vi kan fortsätta det här projektet. Det har varit väldigt tydligt under hösten att butikerna är i behov av specifik kunskap vad gäller affärsutveckling och regionalt samarbete på sin marknad, men som en ideell riksförening hade de inte haft möjlighet att genomföra projektet på egen hand.” säger Irja Sandin, projektledare på Preera. Genom projektet kommer Preerakonsulter tillsammans med en specifikt anställd projektledare att genomföra en gedigen serie av workshops, med målet att butikerna skall stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på miljödrivna marknader. ”Lite klyschigt kan man säga att det blev en väldigt fin julklapp för Rättvis Handel–rörelsen.” säger Irja Sandin.

För ytterligare information kontakta:

Irja Sandin, managementkonsult Preera
Telefon:                031-750 90 93
Mobil:                   070-843 90 93
Mail:                     Irja.Sandin@preera.se

Preera är ett nordiskt alternativ på managementkonsultmarknaden som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. Visionen är att hjälpa företag och organisationer att göra skillnad på riktigt. Preera startade 1998 i Göteborg.

Ytterligare information om Preera finns på www.preera.se.