Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law

Anslag från stiftelsen Justa Gardi till forskargrupp vid Raoul Wallenberginstitutet

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:46 CET

Stiftelsen Justa Gardi för främjande av humanitär vetenskaplig forskning och utbildning har beslutat anslå två miljoner kronor till forskargruppen vid Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund. Anslaget ges för att finansiera forskningsprojektet MR-staten i teori och praktik.

 Sedan andra världskriget har världens stater ingått en rad internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna. Däremot finns det fortfarande stora brister i hur länderna tillämpar rättigheterna nationellt. Enligt rättigheterna ställs det krav på hur staten organiserar sig och på de politiska beslutens innehåll och det är möjligen av det skälet som staterna inte kan eller vill förverkliga dem i praktiken. I det här tvådelade forskningsprojektet undersöks såväl teoretiskt som praktiskt vilka krav de mänskliga rättigheterna egentligen ställer på statens organisation. Hur borde en hållbar MR-stat se ut? Vilka är vinsterna och förlusterna med att organisera staten efter de mänskliga rättigheterna? Hur kan MR-staten bli verklighet? Hur kan Sverige bli en hållbar MR-stat? Projektet är högst relevant för statlig förvaltning, inklusive kommunal förvaltning, eftersom det ”översätter” rättigheter till kommunal verksamhet och knyter samman olika verksamheter inom kommunen utifrån ett rättighetsperspektiv. Ett viktigt praktisk delprojekt är att undersöka hur rätten till utbildning säkerställs på kommunal nivå. Projektet beräknas pågå under två år.

Anslaget delas ut måndagen den 7 december kl 14.15 av företrädare för stiftelsen vid en ceremoni i Raoul Wallenberg institutets lokaler, Stora Gråbrödersgatan 17 B i Lund.

Forskargruppen vid RWI är ett ungt, dynamiskt och kreativt team som bedriver akademisk forskning om de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, både i internationellt och svenskt perspektiv. Gruppen består av ett tiotal forskare som alla är specialiserade inom området. De arbetar i nära samarbete med RWI:s bibliotek och publikationsenhet och med de internationella nätverk som finns inom ramen för institutets internationella programverksamhet.

Stiftelsen Justa Gardi grundades av Sven Rosengren den 23 oktober 1990. Stiftelsens grundkapital var 50.000 kronor. Genom gåvor från stiftaren uppgår kapitalet för närvarande till omkring 12 miljoner kronor. Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja vetenskaplig forskning, ge hjälp till behövande och stödja undervisning eller utbildning för tillämpning av de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen har sitt säte i Malmö. Stiftaren är numera avliden. Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av Per Guldstrand och Marianne Blad.

Kontaktpersoner: Christina Johnsson telefon 046 222 1242 eller Rolf Ring 046 222 1208

The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law is an independent academic institution. The mission of the Institute is to promote universal respect for human rights and humanitarian law by means of research, academic education, dissemination and institutional development.