AFA Försäkring

Anslag till forskning om tvärkulturell hälsa och behandling av hörselskador

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 09:00 CET

Den 15 mars anslog AFA Försäkring 1,9 Mkr till två nya forskningsprojekt:

• Tvärkulturell hälsa – kommunikation genom tolk
(Delstudie 3) 270 000 kronor Sahlgrenska sjukhuset


Projektet ska förbättra dialogen mellan flyktingar/invandrare och vårdpersonal, särskilt avseende kommunikation och språk. Delstudie 1 undersökte läkares och sjuksköterskors erfarenheter av arbete med tolkar, tolkproblem och kommunikation med ”tredje person” och hur det påverkar hälsan. Delstudie 2 fokuserade på tolkar i primärvården och visade att patienter som var missnöjda med patient/läkarsamtalet ofta bokade en ny tid, vilket bland annat kan leda till längre sjukskrivningsperioder.

Nu får projektet fortsatta anslag om 270 000 kronor för att genomföra djupintervjuer med läkare och sjuksköterskor om deras erfarenheter av tolkproblem och kommunikation via ”tredje person”.

Projektledare: Nabi Fatahi, Inst. för Samhällsmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 031-773 17 04

• Lokal behandling mot skada i innerörat
1 623 890 kronor Karolinska Universitetssjukhuset

Flertalet av de sjukdomstillstånd som kan drabba innerörat har hittills inte kunnat behandlas med läkemedel. Forskningsprojektet ska skapa underlag för framtida behandlingsmöjligheter för akuta hörselskador. Man ska bland annat utveckla ett lämpligt material (bärarmaterial) som kan laddas med läkemedel. Detta injiceras via trumhinnan och når på så sätt örats skadade del. Projektet ska också ta fram en profil för läkemedel för efterbehandling samt undersöka mekanismer bakom impulsbullertrauma (skada i samband med ett kortvarigt högt ljud exempelvis skott eller knall).

Projektledare: Göran Laurell, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 08-517 747 28

För ytterligare information kontakta
Staffan Linell, AFA Försäkring, Forskning, 08-696 46 30, 0708-92 85 71

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se