Vägverket

Anslutning av nya E4 startar

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:00 CEST


Motorvägsbygget E4 Uppsala–Mehedeby går nu in i en ny fas. Veckan efter påsk startar arbetena med anslutningen av den nya motorvägen till befintlig E4 vid Danmarks gärde söder om Uppsala.

När ett och ett halvt år återstår tills öppnandet av nya E4 har vägbygget kommit så långt att den nya och den befintliga motorvägen kan börja byggas ihop. I den sydligaste änden, vid Danmarks gärde söder om Uppsala, börjar arbetet veckan efter påsk. Senare i vår kommer även arbetena med att ansluta nya och gamla E4 i norr vid Mehedeby igång.

– Vi har kommit till ett spännande skede i detta jättebygge, berättar Lars-Åke Glans, projektledare på Vägverket. Att bygga ihop en ny motorväg med en befintlig är ett komplicerat arbete med många moment. I maj handlar det bland annat om ledningsarbeten och även en del berg ska sprängas. Under sommaren kan schaktarbetena ta vid.

All trafik i norrgående riktning påverkas av arbetena vid Danmarks gärde. I ett första skede, som varar ca två veckor, minskas antalet körfält till ett på nuvarande E4. I det andra skedet leds trafiken om förbi arbetsplatsen över den nya avfartsrampen och bron i trafikplats Säby. Detta innebär bland annat hastighetssänkningar. Till en början är ett körfält öppet, men under första halvan av maj kan trafiken gå på två körfält över rampen och bron. Södergående trafik påverkas inte i det här skedet av anslutningsarbetena.

– Det kan periodvis bli besvärligt att passera byggarbetsplatsen, men jag hoppas att trafikanterna har tålamod med oss och tar det försiktigt, säger Lars-Åke Glans. Trafikomledningen är nödvändig för både vägarbetarnas och trafikanternas säkerhet. Snart har vi en modern trafiksäker motorväg förbi Uppsala och fram till Dalälven.

Trafikomledningen vid Danmarks gärde består tills nya E4 öppnas för trafik i oktober 2007.

För mer information kontakta:
Lars-Åke Glans, projektledare Vägverket Region Mälardalen, 018-28 38 57 eller 070-691 50 73.

Fakta om vägprojektet finns på http://www.vv.se/e4uppsala

Lisbeth Löfberg
Informationsansvarig
lisbeth.lofberg@vv.se
Direkt: 016-15 73 20
Mobil: 070-208 78 01
Fax: 016-15 70 80

Mikael Klingstedt
Pressinformatör
mikael.klingstedt@vv.se
Direkt: 016-15 70 83
Mobil: 070-654 68 47
Fax: 016-15 70 34