Svenska Celiakiförbundet

Ansök om stöd till celiakiforskning

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:59 CET

Nu är det dags för forskare att ansöka om medel från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Den 12 mars är sista ansökningsdag.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki (glutenintolerans). Förra året delades totalt drygt 500 000 kr ut till tre olika forskningsprojekt.

Celiaki (även kallad glutenintolerans) klassas i dag som en folksjukdom i Sverige, och är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar sedan många år ut medel till forskning som kan öka kunskapen om celiaki. För att vara aktuell för bidrag ska forskningen bedrivas i Sverige, vid ett universitet eller inom sjukvården. Forskningen kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.

Det är Svenska Celiakiförbundets vetenskapliga råd samt experter från de nordiska länderna som bedömer de ansökningar om forskningsbidrag som förbundet tar emot.

Forskare kan varje år ansöka om medel från fonden. I år är sista ansökningsdag 12 mars.

Läs mer om hur man ansöker på vår hemsida: http://www.celiaki.se/forskningsfonden/sok-forskningsstod/

För frågor kontakta: Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet, 070-220 61 36, christina.ralsgard@celiaki.se

Svenska Celiakiförbundet är intresseorganisationen för alla som har sjukdomen celiaki (även kallad glutenintolerans).

Förbundet företräder också laktosintoleranta, samt de som inte tål mjölk - eller sojaprotein.

Förbundet har 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet.