Säffle kommun

Ansökan om bygglov för telekommunikationsanläggning

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 15:01 CET

Ansökan om bygglov för uppförande av en telekommunikationsanläggning på Gisslebyn 1:109 .

3G Infrastructure Services AB har ansökt om bygglov för uppförande av en 60 m hög stagad mast samt två stycken tillhörande teknikbodar på Gisslebyn 1:109.

Handlingarna finns tillgängliga på miljö och bygg, Järnvägsgatan 9, Säffle till den 14 mars 2007.

Den som anser sig berörd kan framföra skriftliga synpunkter som skall vara miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle, tillhanda senast den 14 mars 2007.


Miljö- och byggnadsnämnden