Moretime Group

Ansökan om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 15:52 CET

Bolaget har idag ansökt om företagsrekonstruktion.

Moretime Professional Services AB (publ) har idag lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt.

Under onsdagen erhöll Bolaget överraskande ett negativt besked från den finansiär som varit nyckeln i den pågående kapitaliseringsprocessen. Diskussioner som förts därefter har ännu inte gett något resultat. Eftersom beskedet även har konsekvenser för den kortsiktiga finansieringen har bolaget idag valt att ansöka om företags-rekonstruktion.

Genom rekonstruktionen får Bolaget en tidsfrist att försöka anskaffa det kapital som erfordras för Bolagets fortlevnad. Bolaget kommer under rekonstruktionstiden att upprätthålla sin ordinarie verksamhet och arbeta vidare med den digitala strategin.

”Ansökan om företagsrekonstruktion är en drastisk men i det här läget nödvändig åtgärd, för att kunna fortsätta transformeringen av Moretime mot en mer renodlad digital aktör” säger Carl-Fredrik Morander, VD.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.