NASDAQ OMX

Ansökan om notering av OM-aktien på Helsingforsbörsen

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 16:33 CEST

OM AB ("OM") har beslutat att ansöka om notering av OM-aktien på Helsingforsbörsens huvudlista och en listningsansökan har idag lämnats in till Helsingforsbörsen. Noteringen av OM-aktien hänför sig till samgåendet mellan det svenska bolaget OM och det finska bolaget HEX Oyj och gäller under förutsättning av att OMs erbjudande till aktieägarna och innehavarna av optioner i HEX Oyj fullbordas. Avsikten är att handeln i OM-aktien börjar omkring den 4 september 2003.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, IR-chef +46 8 405 60 42