Lunds universitet

Ansökningarna till LTH ökar stort

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:49 CEST

Antalet förstahandssökande till LTHs utbildningar höstterminen 2009 var 3.365 personer. Det är en ökning med 43 procent jämfört med 2008. Det kan jämföras med antalet förstahandssökande i hela riket som ökat med 35 procent.

- Det här är jätteroligt, inte minst för högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg,som näringslivet gått ut och deklarerat att man verkligen behöver. Där har vi också utrymme att öka intagningen. Det har vi knappast annars, säger Ingrid Svensson, vice rektor med ansvar för grundutbildningen.
Förutom stora årskullar just nu är lågkonjunkturen en anledning till att det är svårare att hitta jobb direkt efter gymnasiet. Det leder troligen till att fler söker till högskolor direkt efter studentexamen.
Ingrid Svenssontror att den högre konkurrensen och därmed högre antagningskraven också kommer att synas på LTHs genomströmning om några år, det vill säga en större andel bör klara sina studier.
Så här mycket ökade några utbildningar vid LTH, siffrorna avser förstahandsansökningar:

Högskoleingenjörsutbildningar:
Byggnadsteknik, järnvägsteknik: 75 procent
Byggnadsteknik, väg och trafikteknik: 75 procent
Datateknik: 30 procent

Brandingenjörutbildningen: 65 procent
Arkitektutbildningen: 65 procent
Tekniskt basår: 55 procent

Civilingenjörsutbildningar:
Elektroteknik: 54 procent
Industriell ekonomi: 45 procent
Teknisk fysik: 35 procent
Teknisk matematik: 38 procent
Elektroteknik: 54 procent
Datateknik: 26 procent
Informations- och kommunikationsteknik: -12 procent
Kinainriktning: 36 procent
Teknisk nanovetenskap: 38 procent
Maskinteknik: 34 procent
Maskinteknik, teknisk design: 33 procent
Väg och vattenbyggnad: 42 procent
Lantmäteriteknik: 19 procent
Kemiteknik: 35 procent
Bioteknik: 33 procent
Ekosystemteknik: 42 procent

Summa högskoleingenjörer: 36 procent
Summa civilingenjörer: 36 procent
Summa LTH: 42,7 procent
Samtliga utbildningar i landet: 35 procent

Det totala antalet sökande till LTH, inklusive val i andra och tredje hand, ökade med 5 procent till 10.273 personer.

Ingrid Svensson nås på tel: 046-2227993, mobil: 070-2341029

Mats Nygren