Lunds universitet

Ansökningarna till LTH ökar stort

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:06 CEST


Antalet förstahandssökande till LTHs utbildningar höstterminen 2009 var 3.365 personer. Det är en stor ökning jämfört med 2008, en ökning kring 20 procent.

(Dock är ökningen inte fullt så stor som vi felaktigt påstod i fredags, då vi råkat jämfört med uppgifter två dagar innan ansökningstiden gick ut 2008. Nedan är siffrorna korrekta.)
- Det här är jätteroligt, inte minst för högskoleingenjörsutbildningarna i Helsingborg, som näringslivet gått ut gjort propaganda för. Där har vi också utrymme att öka intagningen. Det har vi knappast annars, säger Ingrid Svensson, vice rektor med ansvar för grundutbildningen.
Hon tror att den högre konkurrensen och därmed högre antagningskraven också kommer att synas på LTHs genomströmning om några år, det vill säga en större andel bör klara sina studier.
Förutom stora årskullar just nu är lågkonjunkturen en anledning till att det är svårare att hitta jobb direkt efter gymnasium. Det leder troligen till att fler söker till högskolor direkt efter studentexamen.
Så här mycket ökade förstahandsansökningarna vid LTH i procent, siffrorna avser förstahandsansökningar:
Arkitektutbildningen: 21,7 procent
Brandingenjörutbildningen: 20,7 procent

Civilingenjörsutbildningar
Bioteknik 4,6 procent
Datateknik 5,0
Ekosystemteknik 12,8
Elektroteknik 24,0
Industriell ekonomi 17,6
Informations- och kommunikationsteknik -31,0
Kemiteknik 16,0
Lantmäteri -1,3
Maskinteknik 15,6
Maskinteknik, teknisk design 11,9
Teknisk fysik 18,7
Teknisk matematik: 27,3
Teknisk nanovetenskap: 13,1
Väg och vattenbyggnad: 20,9
Kinainriktning: 7,9
¨

Högskoleingenjörsutbildningar
Byggnadsteknik, järnvägsteknik: 32,3
Byggnadsteknik, väg och trafikteknik: 52,9
Byggnadsteknik med arkitektur 12
Datateknik: 4,3
Tekniskt basår: 24,1 procent


Summa högskoleingenjörer: 20,4 procent
Summa civilingenjörer 19,6 procent