Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Anställda inom hälsosektorn utbildas i juridiken kring rätten till hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:34 CEST

FN:s millenniemål om förbättrad folkhälsa kan bara uppnås med ett fungerande hälsosystem tillgängligt för alla och respekt för mänskliga rättigheter. I höst leder Gunilla Backman kursen "Theory and Practice of Health and Human Rights" vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom hälsosektorn.

Kursen blir användbar för yrkesverksamma inom hälsosektorn och de som arbetar med mänskliga rättigheter, specifikt rätten till hälsa, både inom och utanför Europa. Målet är att studenterna genom grupparbeten och analyser uppnår en grundläggande förståelse för mänskliga rättigheter och då särskilt rätten till hälsa, och hälsa: olikheter och likheter.

De skall också ha belyst och förstått styrka och svagheter från hälso- och juridiskt perspektiv. Olika aspekter och tillvägagångssätt belyses och diskuteras i vissa hälsorelaterade ämnen; som Sveriges hantering av HIV-positiva på 1980-talet till exempel.
- Det som är så spännande med kursen är att den är baserad på teori och praktik, man ska förstå och ifrågasätta både hälsoperspektivet och de mänskliga rättighetsaspekterna; vi arbetar med att praktiskt tillämpa de båda professionernas aspekter i praktiken och utvärdera hur de kan förbättra hur vi idag t.ex. planerar ett projekt, hälsointervention eller arbete inom rätten till hälsa. Den röda tråden är hälsosystem, säger Gunilla Backman.

Hon har en MSc i "Health Service Management", London School of Hygiene and Tropical Medicine, London och en master (MA) i mänskliga rättigheter, University of Essex, England. Sin långa erfarenhet inom området hälsa och mänskliga rättigheter har hon fått genom att arbeta på platser som Kosovo, El Salvador, East Timor, och republiken Nauru. Hon har också varit koordinator vid Läkare Utan Gränser i Guatemala och konsult för GAVI Alliance - Health system strengthening. Karriären inledde Backman som praktikant vid UNAIDS och fortsatte sedan inom FN, bl.a. WHO och UNDP.
- De som går kursen kommer att kunna applicera rätten till hälsa i praktiken och förstå vikten av ett fungerande hälsosystem för att förbättra hälsa och välmående hos befolkningen samt att rätten till hälsa är central för skapandet av ett jämställt system, säger Backman.

Applicera rätten till hälsa i praktiken

Kursen är baserad på teori- och praktik, man kommer att kunna applicera det man lärt sig. Rätten till hälsa har specifika, praktiska verktyg utvecklats under de senaste tio åren.
- Dessa verktyg är praktiskt användbara och det vill vi visa med den här kursen.
Men det finns begränsningar, rätten till hälsa kan inte förbättras om inte hälsosektorn är med.

Gunilla Backman arbetade som senior researcher för professor Paul Hunt, FN:s särskilde Raporteur för rätten till hälsa (2002-2008). Vid 60-årsfirandet av FN:s deklaration för Mänskliga Rättigheter publicerade hon, som "lead author" tillsammans med andra författare varav Paul Hunt var en, en artikel i den välrenommerade tidskriften The Lancet. Artikeln behandlade hälsosystem och rätten till hälsa och var en utvärdering av 194 länder och tillgängligheten av några hälsoindikatorer, det vill säga aspekter ett hälsosystem skall ha för att reflektera rätten till hälsa.

Kursen utvecklades av Gunilla Backman när hon arbetade för Paul Hunt, för juridikstudenter på masternivå, vid University of Essex. Den praktiska tillämpningen; länken till hälsosektorn och hälso systemet fattades ofta i undervisningen.

Kursen, som finns som tillval under LLM degree "health care law and human rights" var mycket populär vid University of Essex, och kursledaren för LLM:en, Sabine Michalowski kommer även till NHV. En annan intressant föreläsare är Anand Grover, FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa.

Mer information om kursen finns på www.nhv.se/healthandrights

Course Coordinator: Gunilla Backman - gunilla.backman@nhv.se
Course Administrator: Rose Wesley-Lindahl - rose.wesley-lindahl@nhv.se