Volvokoncernen

Anställda pendlade en sträcka motsvarande 235 maraton utan CO2-utsläpp

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:18 CEST

På bara tio veckor lyckades anställda inom Göteborgs Stad ändra sina pendlingsvanor genom att använda Commute Greener, en ny mobil- och webapplikation från Volvo IT. En av grupperna lyckades reducera sina CO2-utsläpp med så mycket som två tredjedelar. Hittills har 9 900 ”nollutsläpps-kilometer” registrerats – en distans motsvarande 235 maratonlopp.

Balansen mellan å ena sidan ökade transportbehov och å andra sidan miljö och hälsa är en ständigt pågående utmaning för kommunala planerare, logistiker, företag och tillverkare av transportrelaterade produkter. Commute Greener har visat sig påverka medvetenhet såväl som att generera mätbara resultat genom att uppmärksamma individer på sina egna CO2-utsläpp.

Tekniken används av Göteborgs Stad, som erbjuder Commute Greener till bland annat anställda i stadsdelen Biskopsgården och vid ett förvaltningskontor. Deltagarna bildade 50 olika grupper som var och en består av mellan fem och 50 personer. Alla började med att ange sitt normala resmönster och fick därmed ett eget CO2-avtryck i sin web/mobilprogramvara. Samtidigt satte de upp ett mål för att minska sina utsläpp, varje enskilt kilo av CO2 räknas.

Det genomsnittliga målet var en minskning på omkring 10%, vilket till exempel motsvarar att lämna bilen hemma en dag varannan vecka. Flertalet av grupperna har klarat sitt mål med råge. Inom tio veckor hade en grupp lyckats slå sitt reduktionsmål rejält, de reducerade sina CO2- utsläpp med 67%.

“Riktigt roligt!”, säger Marja Högberg, miljösamordnare inom Biskopsgården. ”Varje kilo av CO2 räknades och det tror jag gav många en ny insikt. Möjligheten att sätta egna mål och sedan följa vilken skillnad var och en av oss kan göra är väldigt stimulerande. Vi vill fortsätta med Commute Greener.”

Omkring 9 900 ”nollutsläppskilometer” har än så länge loggats av de anställda inom Göteborgs Stad. Att öka andelen gående och cyklande är inte bara bra för miljön, det har dessutom en positiv inverkan på hälsa och ekonomi.

"Människor engageras av olika saker. Miljön är viktig för alla, men på det personliga planet kan det vara den egna hälsan eller ekonomin som till sist motiverar till ett förändrat beteende,” säger Magnus Kuschel, ansvarig för Commute Greener På Volvo IT. ”För en stadsplanerare kan det handla om att minska avgaser, trängseln i transportsystemet och att undvika stora investeringar i vägnätet. Det handlar om mer än att förbättra miljön, det gäller också att skapa ett bättre samhälle och en ökad livskvalité.”

För att göra det dagliga pendlandet lite roligare erbjuder Commute Greener funktioner i sociala nätverk, såsom Facebook, för att dela upplevelser och motivera till bättre pendlingsvanor.

“Vi har arbetat med olika typer av kampanjer under flera år för att nå allmänheten”, säger Petter Kjellgren på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. ”Med Commute Greener har vi fått en ny möjlighet att engagera, kvantifiera, mäta och följa upp resultat. Eftersom det inte tidigare funnits någon tjänst liknande Commute Greener, har vi också engagerat oss i utvecklingsarbetet.”

Kommuner, myndigheter, företag och individer över hela världen delar samma oro när det gäller transport- och klimatutmaningarna. Commute Greener har bevisat sig kunna skapa beteendeförändringar som ger grönare resvanor och bidrar till hållbar utveckling. För närvarande finns det användare i ett 20-tal länder och Magnus Kuschel har skrivit avtal med flera städer och företag i olika länder om användande av Commute Greener.

2010-09-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Strandhede, Volvo IT, Mediaansvarig, 031-323-37-15, jan.strandhede@volvo.com

För bilder gå till AB Volvos bildgalleri

Mer information om Commute Greener hittar du via denna länk: http://www.commutegreener.com/

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo Information Technology AB är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Vi levererar IT-lösningar och tjänster för hela den industriella processen, från produktutveckling och tillverkning, till försäljning, eftermarknad och administration, inklusive IT-drift och infrastruktur. Bland kunderna finns AB Volvo, Ford Motor Company, Volvo Personvagnar och andra stora verksamheter inom industri och offentlig förvaltning. År 2009 omsatte Volvo IT:s globala verksamhet 7,5 miljarder kronor och hade drygt 5.000 anställda i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.