Bilprovningen

Anställda vid Bilprovningen i Hedemora är misstänkta för att ha tagit emot muta

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:33 CET

Det har uppdagats att flera medarbetare på stationen i Hedemora har tagit emot en större mängd spritdrycker, starköl och choklad från en kund. Händelsen är polisanmäld.Bilprovningen har ett samhällsuppdrag som innebär att vi med ensamrätt skall utföra kontroll- och registreringsbesiktning av fordon. Uppdraget är förenat med myndighetsutövande. Därför ställs höga krav på etik och moral i företaget, vilket alla anställda ständigt påminns om och utbildas för.


När Bilprovningens ledning fick kännedom om det inträffade lämnades ärende över till den speciella åklagarmyndigheten för korruptionsärenden. Medarbetarna är nu avstängda från arbetet och varslade om avsked.– Med vår roll i samhället är det självklart att våra medarbetare inte får ta emot gåvor eller ersättning från kunder, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör. Alla anställda känner mycket väl till vilka regler som gäller. Vi har nolltolerans mot mutor och bestickning.– Händelsen är mycket allvarlig eftersom vi har ett uppdrag som bygger på kvalitet och förtroende. Men det visar att det uppenbarligen finns några bland de anställda som haft svårt att ta till sig de regler som gäller. Vi kommer att fortsätta med att påminna och förtydliga vad som gäller, fortsätter Magnus Ehrenstråhle.

I Bilprovningens arbete för ett etiskt och moraliskt agerande ingår bland annat avsnitt om etik och moral i personalens grundutbildning och handböcker. Vi har också en specifik etikpolicy. Ämnet diskuteras med jämna mellanrum vid informationsmöten med personalen och bland cheferna. Ett nytt utbildningspaket med tillhörande diskussioner på arbetsplatsen togs fram under 2005 och genomförs med samtliga företagets medarbetare under 2006.Produktionen i Hedemora löper på som vanligt med bemanning inlånad från andra Bilprovningsstationer.För mer information kontakta:

VD Magnus Ehrenstråhle, mobil 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Informationschef Christina Almgren, mobil: 0736-88 22 09, e-post: christina.almgren@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2100

Stationer: 180

Besiktningar per år: 5,5 miljoner

Omsättning, 2004: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund m.fl. branschorganisationer.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB