Statens folkhälsoinstitut

Ansvar för vård av spelberoende flyttas till Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 11:14 CEST

Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att ta fram en plan för hur myndigheten kan stödja utvecklingen av vård och behandling av spelberoende. Ansvaret har tidigare legat på Statens folkhälsoinstitut.

I uppdraget ingår också att lämna förslag på hur det stöd som idag ges till Malmö stad, Göteborgs stad och landstinget i Stockholm ska kunna fasas ut. Uppdraget ska rapporteras till Regeringen senast 31 maj 2013.

Ett första steg i att flytta ansvaret för vård och behandling av personer med spelberoende togs när pengar för att stödja öppenvårdsbehandling tidigare i år flyttades från Statens folkhälsoinstitut till Socialstyrelsen.

Ett skäl som anges för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen spelmani sannolikt kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Regeringen säger också i beslutet att det inte finns stöd i Statens folkhälsoinstituts instruktion att arbeta med vård och behandling.

För att underlätta övergången bör Statens folkhälsoinstitut medverka för att den kunskap som byggts upp om vård och behandling av spelberoende överförs till Socialstyrelsen. Sammanlagt har utvecklingen av behandlingsmetoder för spelberoende kostat nära 70 miljoner kronor sedan starten 2003.

Kontakt
Johanna Lundberg, utredare, Statens folkhälsoinstitut, tel. 063-19 96 18
Mona Lakso, presstjänst, Statens folkhälsoinstitut, tel. 063-19 96 52